Kilder 1870 – 1914: industrialisering og demokrati

Publisert 26. juni 2019 10:15

Kildeintroduksjon

Skram ønsket å løfte frem sannheten om menneskers livsvilkår og framstilte sosiale forskjeller med stor innlevelse.

portrett av Amalie Skram
Publisert 3. okt. 2018 16:02

Kildeintroduksjon

Romanen om den tidligere prostituerte Lucie som gifter seg med en velstående eldre tidligere kunde, provoserte.

Bildet viser gatemusikanter med gitar og hatter som sitter på trappen foran Trefoldighetskirken i Kristiania. Foran musikantene ser vi bakhodene på damer. Bildet er tatt i forbindelse med barnehjelpsdagen.  De kan være italienere.
Publisert 2. mars 2018 15:37

Kildeintroduksjon

Underholdning for barn av arbeiderklassen på begynnelsen av 1900-tallet var det som fantes i gatene, fra slosskjemper og dømte forbrytere til «skjeggedamer» og italienere med lirekasse.

Barn sitter rolig ved to langbord med tallerkner foran seg, klare til å spise. Luene er på. Lærer står i bakgrunnen.
Publisert 2. mars 2018 13:38

Kildeintroduksjon

Slag over fingrene med linjal, ørefik og lugging var straffemetoder i skolen på begynnelsen av 1900-tallet. Verst var likevel skammen.

oljemaleriet "polititlegen" av Christian Krohg. Damer på venteværelse. Politi foran døren inn til legen.
Publisert 3. okt. 2018 16:05

Kildeintroduksjon

Politiet beslagla romanen Albertine kort tid etter at den ble utgitt. Myndighetene tålte ikke søkelyset forfatteren satte på sedelighetslovene og offentlig prostitusjon.

Publisert 3. okt. 2018 15:59

Kildeintroduksjon

Saken om Englemakerskene fikk stor oppmerksomhet i sin samtid. 6 kvinner sto tiltalt for drap på over 20 små barn.

Publisert 18. mars 2020 18:22

Kildeintroduksjon

Livsfrisen er Edvard Munchs betegnelse på en serie av malerier som skildrer det moderne menneskets sjeleliv, på godt og vondt.

Hester, kjerre, folk på perrongen, banen i bakgrunnen.
Publisert 3. okt. 2018 15:57

Kildeintroduksjon

Holmenkollbanen ble satt i drift i 1898, og var den første elektriske forstadsbanen i Norden.

Bildet viser barn og voksne på gresset. De voksne står med tallerken i hendene.
Publisert 3. okt. 2018 15:57

Kildeintroduksjon

"Til kvardags var det oftast sild eller fisk og poteter – ja og so havregraut med sur mjølk til. Kjøt eller flesk såg vi sjeldan noko til."

Bildet viser ni husmenn. De eldste står. Hus i bakgrunnen
Publisert 3. okt. 2018 15:57

Kildeintroduksjon

"Det var som en Kløft mellem Husmann og Bonde. En Husmann blev aldrig valgt til noe, for han var ”bare” en Husmann og hadde ikke greie på noe."

Publisert 23. mai 2019 13:34

Kildeintroduksjon

Sult regnes som Knut Hamsuns gjennombruddsroman, og er et sentralt verk innenfor den litterære modernismen.

Publisert 3. okt. 2018 15:58

Kildeintroduksjon

"Ugyldig", "revolusjonær" og "i strid med grunnloven", skrev kong Oscar etter å ha mottatt et brev fra det norske Stortinget 7. juni 1905.

Publisert 18. mars 2020 18:43

Kildeintroduksjon

I lang tid etter at treforedlingen og trelastnæringen i Norge ble industrialisert, fortsatte skogbruket å basere på seg på tungt, manuelt kroppsarbeid.

vannmasser, hus som er rast og ligger delvis under vann og leire
Publisert 3. okt. 2018 16:00

Kildeintroduksjon

"Skrekkelig ulykke i Værdalen i natt. En hel bygd ødelagt av leirfall". Nyheten om raset i Nord-Trøndelag spredte seg raskt over hele landet.