Forsiden

1970 – i dag

Oljealder og overflod

1940 – 1945

Andre verdenskrig

1780 – 1830

Grunnlov og ny union

1660 – 1780

Enevelde

1500 – 1660

Kirkestat

1350 – 1500

Senmiddelalder

1050 – 1350

Høymiddelalder

800 – 1050

Vikingtid

550 – 800

Merovingertid

400 – 550

Folkevandringstid

Kr.f. – 400 e.Kr.

Romertid

500 f.Kr. – Kr.f.

Førromersk jernalder

1700 – 500 f.Kr.

Bronsealder

4000 – 1700 f.Kr.

Yngre steinalder

9500 – 4000 f.Kr.

Eldre steinalder