Kilder

Her finner du kilder fra ulike perioder i historien

1970 – i dag

Oljealder og overflod

1940 – 1945

Andre verdenskrig

1780 – 1830

Grunnlov og ny union

1660 – 1780

Enevelde

1500 – 1660

Kirkestat

1350 – 1500

Senmiddelalder

1050 – 1350

Høymiddelalder

800 – 1050

Vikingtid