Om Norgeshistorie.no

Norgeshistorie.no er utviklet av Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo, og er en del av formidlingsarbeidet ved Det humanistiske fakultet ved samme universitet. Netlife Research har utviklet nettkonseptet og USIT har ansvar for den tekniske løsningen. Nettstedet har eksistert siden 5.12. 2015 og hadde i 2019 over 1 million besøk.

Norgeshistorie.no er et nettsted som formidler historie på et lett forståelig språk. Du møter et bredt spekter av synspunkter fra et mangfoldig fagmiljø, men ikke siste ord ‒ nye stemmer vil komme til, nye historier fortelles.

Utvalgte artikler er oversatt til engelsk og publisert på nordics.info. Arbeidet med oversettelse og publisering på engelsk pågår kontinuerlig.

Norgeshistorie.no forteller om Norges historie fra steinalderen til i dag. Her finner du over 600 forskningsbaserte artikler, skrevet av mer enn hundre historikere, arkeologer og andre fagfolk. Du finner også over 300 primærkilder, som er i de fleste tilfeller er forkortet og modernisert. Introduksjonstekstene som presenteres før selve kilden er skrevet av historikere i redaksjonen i Norgeshistorie.no.

Kildekritisk kompetanse og kritisk tenkning ligger som tydelige krav i fagfornyelsen i videregående skole både i historiefaget og norskfaget. Av den grunn har vi publisert over 40 undervisningsopplegg tilpasset videregående skole. 

I 2020 startet redaksjonen å publisere podkastserier hvor arkeologer, historikere, samfunnsvitere og medievitere blir intervjuet av vår programleder. Du kan søke opp Norgeshistorie podkaster via Spotify, Itunes og på androide plattformer. Søk: Norgeshistorie. Du finner også inngang til podkastene på nettstedets forside.

Opphavsrett

Alle tekster som skrevet til Norgeshistorie.no kan lastes ned, siteres og skrives ut når forfatter og utgiver(Norgeshistorie.no/UiO) er angitt tydelig og helst med hyperlenke tilbake til Norgeshistorie.no. Tekstmaterialet er tilgjengelig under creative commons-lisens CC-BY-NC-SA 3.0 og kan anvendes til ikke-kommersielle formål som undervisning og privat bruk mot at forfatter og utgiver krediteres.

Dersom materiale ønskes anvendt til kommersielle formål eller publisering må faglig leder, Ellen Cathrine Lund, kontaktes for avklaring.

Grafisk materiale

En stor del av det grafiske materialet tilhører ikke Norgeshistorie.no, men brukes etter tillatelse fra rettighetsinnehaverne. Denne tillatelsen gjelder ikke videre bruk av bilder og annet grafisk materiale til publisering og/eller kommersielle formål. Videre anvendelse krever derfor egne tillatelser fra de opprinnelige rettighetshaverne. Dersom vilkår for bruk ikke er oppgitt i krediteringsinformasjonen, rettes spørsmål angående rettigheter og anvendelse av materialet til videre bruk (f.eks. offentliggjørelse og publisering) direkte til rettighetsinnehaver (fotograf/oppbevaringsinstitusjon/ etc.).

Forfattere

Bak artiklene på Norgeshistorie.no står over hundre av Norges fremste fagpersoner innen historie, arkeologi, statsvitenskap og andre fag. En alfabetisk liste over forfattere finner du her.

Finansiering

Norgeshistorie.no er finansiert av Universitetet i Oslo med støtte fra Fritt Ord. Midlene fra Fritt Ord er forsterket med offentlige gaveforsterkningsmidler.

Samarbeidspartnere

Norgeshistorie.no er blitt til i samarbeid med Kulturhistorisk museum, danmarkshistorien.dk, Store Norske Leksikon (SNL), Nasjonalbiblioteket, Norsk lokalhistorisk institutt og Eidsvoll 1814. Vi samarbeider fortsatt med disse og også med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arkivverket, Kartsamlingen (Nasjonalbiblioteket), Norsk utvandrermuseum (Hamar), Slekt og data

Redaksjonen har også samarbeidet med NRK skole om videoproduksjon og med Faktisk.no om undervisning i kildekritisk arbeid. 

Nesodden videregående skole og Blindern videregående skole er våre partnerskoler. Oslo Handelsgymnasium, Persbråten vgs, Nes vgs, Jessheim vgs, Kuben  vgs, Lambertseter vgs, Ullern vgs og Elvebakken vgs er også blant våre samarbeidsskoler i dag. 

Redaksjonen ønsker å samarbeide med flere skoler over hele landet for å møte fagfornyelsen. Les mer om hva her: Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS)

Organisering av arbeidet

Instituttleder ved IAKH, Tor Egil Førland, har det overordnede redaktøransvaret for Norgeshistorie.no. Daglig redaksjonell og administrativ drift av Norgeshistorie.no utføres av:

  • Ellen Cathrine Lund, faglig leder
  • Ane Bjølgerud Hansen, webredaktør
  • Anders Brenna, programleder og redigerer av podkast

Kontakt

Kommentarer, forslag til nytt innhold og øvrige innspill til Norgeshistorie.no sendes Ellen Cathrine Lund.  

Av Redaksjonen
Publisert 25. nov. 2015 12:00 - Sist endret 25. feb. 2020 13:28