Om Norgeshistorie.no

Norgeshistorie.no forteller om Norges historie fra steinalderen til i dag. Her finner du over 600 forskningsbaserte artikler, skrevet av mer enn hundre historikere, arkeologer og andre fagfolk. Du kan fordype deg i vikingtid og oljealder, fortidige klimakriser, sensur på 1700-tallet og bilkjøring etter krigen.

Norgeshistorie.no er et nettsted som formidler historie på et lett forståelig språk. Du møter et bredt spekter av synspunkter fra et mangfoldig fagmiljø, men ikke siste ord ‒ nye stemmer vil komme til, nye historier fortelles.

Norgeshistorie.no er utviklet av Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo, og er en del av formidlingsarbeidet ved Det humanistiske fakultet ved samme universitet. Netlife Research har utviklet nettkonseptet og USIT har ansvar for den tekniske løsningen.

Forfattere

Bak artiklene på Norgeshistorie.no står over hundre av Norges fremste fagpersoner innen historie, arkeologi, statsvitenskap og andre fag. En alfabetisk liste over forfattere finner du her.

Finansiering

Norgeshistorie.no er finansiert av Universitetet i Oslo med støtte fra Fritt Ord. Midlene fra Fritt Ord er forsterket med offentlige gaveforsterkningsmidler.

Samarbeidspartnere

Norgeshistorie.no er blitt til i samarbeid med Kulturhistorisk museum, danmarkshistorien.dk, Store Norske Leksikon (SNL), Nasjonalbiblioteket, Norsk lokalhistorisk institutt og Eidsvoll 1814. Vi samarbeider fortsatt med disse og også med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arkivverket, Kartsamlingen (Nasjonalbiblioteket), Norsk utvandrermuseum (Hamar), Slekt og data, nordics.info - med NRK skole om videoproduksjon og med Faktisk.no om undervisning i kildekritisk arbeid. Nesodden videregående skole og Blindern videregående skole er våre partnerskoler. Oslo Handelsgymnasium, Persbråten vgs, Nes vgs, Jessheim vgs, Kuben  vgs, Lambertseter vgs, Ullern vgs og Elvebakken vgs er også blant våre samarbeidsskoler i dag. Redaksjonen er åpen for å samarbeide med flere skoler over hele landet.

Organisering av arbeidet

Instituttleder ved IAKH, Tor Egil Førland, har det overordnede redaktøransvaret for Norgeshistorie.no. Daglig redaksjonell og administrativ drift av Norgeshistorie.no utføres av:

  • Ellen Cathrine Lund, faglig leder
  • Ane Bjølgerud Hansen, webredaktør
  • Nora Rodin, webredaktør

Videreutvikling og redaksjonell plan

Nettstedet ble lansert desember 2015. I årene fremover skal Norgeshistorie.no utvikles ytterligere med nye funksjoner og innholdstyper ‒ og et enda større mangfold av tekster. I 2019 lanseres et nytt tilbud som heter "Hvordan blir historie til?".

2019: Hvordan blir historie til?

"Hvordan blir historie til?" artikler om fagene historie og arkeologi som vitenskapsfag. Her beskrives fagenes historie og hovedområder i fagene som for eksempel originalitet og redelighet, kildekritikk og kildegranskning. Artiklene er skrevet av fagfolk fra alle landets universiteter. 

Tilbudet består også av en digital kildebank med skriftlige kilder til alle perioder i historien. Kildene suppleres med undervisningsopplegg slik at de med enkle grep kan tas i bruk i undervisning i videregående skole.

"Hvordan blir historie til?" har grundige presentasjoner av arkeologisk materiale og arkeologenes arbeidsmetoder.

Opphavsrett

Alle tekster som skrevet til Norgeshistorie.no kan lastes ned, siteres og skrives ut når forfatter og utgiver(Norgeshistorie.no/UiO) er angitt tydelig og helst med hyperlenke tilbake til Norgeshistorie.no. Tekstmaterialet er tilgjengelig under creative commons-lisens CC-BY-NC-SA 3.0 og kan anvendes til ikke-kommersielle formål som undervisning og privat bruk mot at forfatter og utgiver krediteres.

Dersom materiale ønskes anvendt til kommersielle formål eller publisering må faglig leder, Ellen Cathrine Lund, kontaktes for avklaring.

Grafisk materiale

En stor del av det grafiske materialet tilhører ikke Norgeshistorie.no, men brukes etter tillatelse fra rettighetsinnehaverne. Denne tillatelsen gjelder ikke videre bruk av bilder og annet grafisk materiale til publisering og/eller kommersielle formål. Videre anvendelse krever derfor egne tillatelser fra de opprinnelige rettighetshaverne. Dersom vilkår for bruk ikke er oppgitt i krediteringsinformasjonen, rettes spørsmål angående rettigheter og anvendelse av materialet til videre bruk (f.eks. offentliggjørelse og publisering) direkte til rettighetsinnehaver (fotograf/oppbevaringsinstitusjon/ etc.).

Kontakt

Kommentarer, forslag til nytt innhold og øvrige innspill til Norgeshistorie.no sendes Ellen Cathrine Lund.  

Av Redaksjonen
Publisert 25. nov. 2015 12:00 - Sist endret 19. juni 2019 11:44