Norgeshistorie

En historiepodkast fra Universitetet i Oslo. I denne podkasten ser vi dagsaktuelle temaer i lys av norgeshistorien.

Sesong 2: Medienes stemme og maktens sensur

 • 1: Muntlige nyheter i vikingtid
  26. juni 2020

  Nyheter, informasjon og rykter kom sjøveien i vikingtida. Den norrøne kulturen var lenge en muntlig kultur, selv om runer fantes. Men kunne hvem som helst ytre hva som helst? Og kan vi snakke om en offentlighet i vikingtida? Både ja og nei, svarer Tore Skeie og Hans Jacob Orning.

 • 2: Da skriften kom i middelalderen
  26. juni 2020

  Med kristendommen og det latinske alfabetet kom skriftkulturen til Norge. Den ble helt avgjørende i styre og stell av landet. Skriftlige dokumenter hadde høyere troverdighet enn det muntlige ordet - til mange bønders store frustrasjon. Med Ole Albert Nordby og Hans Jacob Orning. 

 • 3: Trykkekunsten
  4. juli 2020

  På 1400-tallet oppfant den tyske gullsmeden Gutenberg trykkekunsten. Norge fikk ikke eget trykkeri før i 1643, men hadde likevel tilgang på masseproduserte pamfletter, tidsskrifter og bøker. Streng sensur, bokbrenning og maktskiftet med reformasjonen fikk varige konsekvenser for norsk lesekultur og for det norske skriftspråket. Med Bente Lavold og Hilde Sandvik.

 • 4: Den borgerlige offentlighet
  10. juli 2020

  Tidsskriftene skapte en medierevolusjon på 1700-tallet, hvor informasjon, kunnskap og meninger spredte seg raskt og til en billig penge. En borgerlig offentlighet vokste frem, til nytte og glede for brede lag i befolkningen. Men i Ludvig Holbergs øyne artet det hele seg som en nasjonal skrivesyke. Med Mona Ringvej og Ellen Krefting. 

Sesong 1: Klima og miljø

 • 1: Miljøengasjement i norsk historie
  8. jan. 2020

  Dagens unge er ikke de første som går i tog for miljøsaken. Hva kan de lære av sine aktivistforgjengere og tidligere bølger av engasjement? Gjester: Førsteamanuensis i historie Sunniva Engh og professor emeritus Jørgen Randers.

 • 2: Fortidens klimaendringer
  20. jan. 2020

  536 markerte starten på et tiår med kalde somre og dårlige avlinger. Omkring 1770 gikk man inn i "den lille istiden" sitt verste kriseår. Hva skjedde? Og hvordan har folk i fortida forholdt seg til skifter i vær og klima? Gjester: Professor i arkeologi Per Ditlef Fredriksen og professor i klima- og miljøhistorie Dominik Collet.

 • 3: Masseforbruk
  27. jan. 2020

  Forbruket har økt i takt med miljøproblemene. Vi lurer på om veksten kan snus? Og vi spør når og hvordan masseforbruket kom til Norge? Gjester: Professorer i økonomisk historie Einar Lie og Christine Myrvang.

 • 4: Den blå økonomien
  3. feb. 2020

  Havet er den nye oljen, men ikke en ny ressurs for Norge. Hvilke lærdommer kan vi trekke av fortidens bruk av havet? Gjester: Professor i historie Finn Erhard Johannessen, professor i historie Kristin Asdal og postdoktor i historie Hilde Reinertsen.

 • 5: Klimavennlig jordbruk
  18. feb. 2020

  Globalt sett har produktivitetsveksten i landbruket skapt miljø- og klimaproblemer. På hvilken måte skiller lille Norge seg ut fra resten av verden? Gjester: Professor emeritus og seniorforsker i Ruralis Reidar Almås og Per Fredrik Pharo, leder for statens klima- og skoginitiativ.

 • 6: Mat opp gjennom historien
  18. feb. 2020

  Hva spiste folk i middelalderen og på 1700-tallet? Historien viser at våre matvaner ikke er de eneste mulige. Gjester: Professor i arkeologi Marianne Vedeler, professor i historie Hilde Sandvik og førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø Karen Victoria Lykke Syse.

 • 7: Synet på naturen
  5. mars 2020

  Hadde folk på 1500-tallet et annerledes natursyn enn vårt? Er det behov for et nytt natursyn for å løse dagens klima- og miljøutfordringer? Gjester: Professor i historie Erling Sandmo og professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen.

Om podkasten

I denne podkasten ser vi dagsaktuelle temaer i lys av norgeshistorien. I hver episode samtaler vi med fagfolk fra landets universiteter og høyskoler, med mål om å retningsorientere lytterne i det virvaret vi kaller nåtid.

Programleder og klipp: Anders Brenna
Produsent: Ellen Cathrine Lund
Musikk av: Gold Celeste

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger kan du kontakte oss på e.c.lund@iakh.uio.no.

Lytt eller abonner

Du kan også lytte via strømmetjenester:

google podcast bannerbanner for apple podcasts

eller abonnere direkte via RSS-feeden (URL)