Kilder 1940 – 1945: andre verdenskrig

Publisert 12. feb. 2019 09:58

Kildeintroduksjon

Husmoren Ingrid Bjerkås skrev brev direkte til ledelsen av det okkuperte Norge.

Publisert 12. feb. 2019 11:16

Kildeintroduksjon

Hvorfor kunne regjeringen uten Stortinget styre landet fra London under krigen?

Publisert 25. feb. 2019 13:58

Kildeintroduksjon

Matmangel og varemangel var en konsekvens av krigen og rammet hele verden. London-regjeringen informerte om hva folk kunne forvente.

Publisert 25. jan. 2019 10:10

Kildeintroduksjon

Hvilke ordrer ga Hitler når det gjaldt Danmark og Norge i april 1940?

Publisert 18. mars 2020 18:12

Kildeintroduksjon

Under Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge utviklet folk nye hverdagsrutiner.

Foto fra bombingen av Narvik
Publisert 8. feb. 2019 16:46

Kildeintroduksjon

Den store prøvelsen i krigen om Norge fant sted i Narvik. Hva var politikernes utfordringer?

Publisert 1. feb. 2019 12:55

Kildeintroduksjon

Kampen mellom kirken og de nazistiske myndighetene nådde et klimaks våren 1942.

rejgeringen rundt et bord
Publisert 8. feb. 2019 15:50

Kildeintroduksjon

For å hindre at tyskerne erobret Norge, arbeidet myndighetene intenst i dagene fra 9. april til 10. juni.