Kongens nei

Kildeintroduksjon

En krigserklæring mot tyskerne.

Natt til 9. april 1940 ble Norge overfalt av Nazi-Tyskland. Regjeringen avviste kravet om ubetinget kapitulasjon som Hitlers sendemann Curt Bräuer la fram for utenriksminister Halvdan Koht grytidlig om morgenen 9.april. Omtrent samtidig førte senkingen av krysseren Blücher ved Oskarsborg til at den tyske innmarsjen i Oslo ble flere timer forsinket. Det ga regjeringen, stortingsrepresentantene og kongefamilien tid til å rømme byen og flykte til Hamar og videre til Elverum den 9. april. 

Den 10. april møtte både kongen og utenriksministeren sendemannen Bräuer i Elverum. Bräuer krevde der at nordmennene skulle overgi seg og at kongen skulle utnevne Quisling til statsminister. Regjeringen og kongen reiste videre til Nybergsund i Trysil der de holdt statsråd samme kveld. Dokumentet under inneholder vedtaket som ble fattet.

Dokumentet er en kongelig resolusjon, undertegnet av kongen og statsministeren på vanlig måte. 

Bilde av dokumentet som omtales som "Kongens nei". Foto: Riksarkivet
De røde strekene og ett-tallet er påført dokumentet i 1945 i forbindelse med rettsaken mot Quisling etter krigen. 1-tallet skyldes at dette var dokument nr. 1 i bevisførselen mot Quisling. Foto: Tommy Gildseth. Eier: Riksarkivet

Kilden

Tittel: Kongens nei
Datering: 1940
Opphav: Kong Haakon 7., 10. april 1940
Hentet fra: Riksarkivet
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Trysil, 10. april 1940.

Statsråd hos Kongen.

Kronprinsen var tilstede.

Statsminister Nygaardsvold samt statsrådene Ystgaard, Hjelmtveit, Lie, Stöstad, Frihagen, Hindal og Ljungberg mötte.

Utenriksminister Koth samt statsrådene Wold og Torp var fraværende.

Statsrådet tilrådde Kongen å meddele avslag på det ultimatum som Tyskland i framlagt utkast har stilt om å utnevne major Quisling til Statsminister. Kongen bifalt Statsrådets tilråding.

Haakon

Johan Nygaardsvold                                                                        

B. Rolsted

Publisert 12. feb. 2019 11:55 - Sist endret 10. mars 2020 13:31