Bistand til norske jøder i tyske konsentrasjonsleirer

Kildeintroduksjon

Hva visste London-regjeringen om de deporterte jødene?

Mellom regjeringen i London og de kongelige legasjonene, dvs. utenriksstasjonene, var det en intens korrespondanse under den andre verdenskrig. Noe av korrespondansen handlet om de norske jødene som ble deporterte høsten 1942. 

Brevet under er sendt fra utenriksdepartementet i London til legasjonen i Stockholm.

Fotografi av Lie på sitt kontor
Trygve Lie, Norges utenriksminister, på sitt kontor i London 13. mars 1944. Foto: ukjent. Eier: NTBs krigsarkiv, Riksarkivet

Kilden

Tittel: Bistand til norske jøder i tyske konsentrasjonsleirer
Datering: 1943
Opphav: Trygve Lie
Hentet fra: Utenriksdepartementet RA/S-2259/Dyd/L10393
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

London 21. juli 1943.
Til den Kgl. Legasjon i Stockholm.
Jøder fra Norge i tysk fangenskap.

Som Legasjonen vil vite rettet Utenriksdepartementet like etter den første deportasjon av jøder fra Norge en henvendelse til det Internasjonale Røde Kors i Geneve med anmodning om å søke å yte de deporterte mulig hjelp. Senere har Utenriksdepartementet meddelt det Internasjonale Røde Kors at den norske Regjering er villig til å dekke ethvert utlegg i forbindelse med hjelp til de deporterte, og det Internasjonale Røde Kors har opplyst at organisasjonen vil fortsette sine anstrengelser for å lette de deportertes skjebne.

Under disse omstendigheter anser jeg det nytteløst å foreta noen aksjon for å åpne adgang for de deporterte til å korrespondere med pårørende. Det har fra London ikke vært mulig å komme i forbindelse med noen av de deporterte.

(u) Trygve Lie 

Publisert 22. jan. 2019 15:55 - Sist endret 10. mars 2020 13:31