Sensur av lærebok i historie

Kildeintroduksjon

Hvorfor var det viktig for nazistene å kontrollere hva elevene lærte i historie på skolen?

Okkupasjonsregimet forsøkte å drive igjennom en nasjonalsosialistisk revolusjon i Norge, det vil si at nazistisk ideologi skulle prege hele samfunnet og alle institusjoner. En svært viktig del av kampen om ungdommen foregikk i skolen. Det handlet annet om hva elevene skulle lære, for eksempel i historie, slik brevet under viser.

Ragnar Skancke, som har skrevet brevet, var minister for Kirke- og undervisningsdepartementet 1940-1945. Han var en av tre personer som ble dømt til døden i landssvikoppgjøret, et tegn på hvor sentralt skole og utdanningsfeltet hadde vært under okkupasjonen.  

Nazistene kom over læreboka til Arne Bergsgård og Severin Eskeland, utgitt på Cappelen forlag, og de krevde at forfatterne, og særlig Bergsgård, endret historiefremstillingen. Etter at han gjorde noen rettelser, leste myndighetene boka på nytt. Brevet under er skrevet i den forbindelsen.

Brev
Brevet om læreboka har gått mellom ulike instanser og personer som har kommentert teksten. Kommissarisk statsråd i Kirke- og undervisningsdepartementet, Ragnar Skanckes kommentar er skrevet med rød skrift nederst på arket. 

Kilden

Tittel: Bergsgård: Den nyeste tids historie.
Datering: 1941
Opphav: Institutt for historisk forskning, 24. juli 1941
Hentet fra: Riksarkivet, S-1022 KUD, 2. Skulekontor E, Serie F, eske 9, mappe ”Forbudte lærebøker og engelske lesestykker”
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Berggård: Den nyeste tids historie.

[...] Framstillingen av Tyskland og nasjonalsosialismen er preget av liten eller ingen forståelse av det positive og oppbyggende i Hitlers virke. Enkeltheter er det ikke tilstrekkelig å plukke ut, det hele er forvrengt. Etpar sitater skal allikevel nevnes her: «Hitler slo nå all oposisjon ned med terrorisme» (s. 94), «Da lot Hitler på én natt (i 1934) Røhm, sjefen for brunskjortene (S.A.), og en rekke andre naziførere, dessuten en del konservative, drepe uten rettergang og dom. Sjøl legaliserte han mordene […]» (s. 95)

Derimot har Russland øyensynlig forfatterens hjerte. Som karakteristikk kan kanskje siteres: «Samtidig med dette veldige arbeid er det også gjort et storslagent arbeid for å løfte folket kulturelt. Det russiske folk kan nå på det nærmeste lese. Det er bygd mengder av høyere og lavere skoler, og skolene er fri og gir mange stipendier,» (s. 98) [Påskrevet for hånd:] Helt galt. Muligens 30 % maks.

Cappelens brev av 15/7 og Departementets rundskriv av 26/6 1941 returneres. Instituttet for historisk forskning, Oslo den 24 juli 1941.

[Påskrevet for hånd:] Det bør tas av spørsmålet om ikke Bergsgård med sin skrivemåte optrer bevisst mot Tyskland og N.S. når han tiltross for tidligere anvisninger ikke har foretatt rettelser. 26/7-1941.

Boken tillates ikke i den nåværende form. 28/7-41 R.S. [Ragnar Skancke]

Publisert 6. feb. 2019 14:52 - Sist endret 10. mars 2020 13:31