Elverumsfullmakten

Kildeintroduksjon

Hvorfor kunne regjeringen uten Stortinget styre landet fra London under krigen?

Natt til 9. april 1940 ble Norge overfalt av Nazi-Tyskland. Senkingen av krysseren Blücher ved Oskarsborg førte til at den tyske innmarsjen i Oslo ble flere timer forsinket. Det ga regjeringen, stortingsrepresentantene og kongehuset tid til å rømme byen. Like før klokka halv åtte om morgenen forlot et tog med nærmere 100 stortingsrepresentanter Oslo.

Under flukten planla Stortinget et møte. Møtet startet opp på Hamar, men ble hevet og flyttet på grunn av meldinger om at tyskerne nærmet seg. Et ekstratog fraktet Stortinget videre til Elverum. 

I møtet som fant sted på Folkehøgskolen på Elverum om kvelden ga Stortinget regjeringen en viktig fullmakt. 

Fotografi av teksten i Stortingets protokoll
Elverumsfullmakten. Foto: Stortinget.

Kilden

Tittel: Elverumsfullmakten
Datering: 1940
Opphav: Stortingspresident Carl Joachim Hambro, 9. april 1940
Hentet fra: Stortinget
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

År 1940, den 9. april fortsatte Stortinget sitt møte på Elverum.

Møtet besluttetes satt for lukkede dører.

Som forhandlingsutvalg tilsammen med utenriksministeren- eventuelt å drøfte med de tyske myndigheter en overenskomst, blev oppnevnt Lykke, Mowinckel og Sundby.

Regjeringen ble gitt bemyndigelse til opprettelse av tre konsultative statsråder, og presidenten gikk utfra at deri også ligger en bevilgning til å stille til rådighet de nødvendige penger.

Presidenten gikk videre ut fra at Stortinget gir regjeringen en generalfullmakt til - inntil det tidspunkt kommer at presidentskapet i overensstemmelse med regjeringen innkaller Stortinget til møte igjen - å ivareta rikets anliggender med Stortingets fullmakt til å treffe de avgjørelser og beføyelser på Stortingets og regjeringens vegne, som må ansees for påkrevd av hensyn til landets sikkerhet og fremtid.

Presidenten anser det også naturlig at de enkelte grupper for innen de drar herfra utpeker hver et par særskilte tillitsmenn som regjeringen kan innkalle til drøftelse, uten at det hele Storting blir innkalt.

Som tillitsmenn ble etter forslag fra gruppene oppnevnt Magnus Nilssen, Madsen, Borøe, Getz, Mowinckel Valen, Hemseid og Moseid. Stortinget ble utsatt til særskilt innkallelse finner sted.

Møtet slutt.

C. Hambro               J. Bøe

Publisert 12. feb. 2019 11:16 - Sist endret 10. mars 2020 13:31