Liste over deporterte jøder

Kildeintroduksjon

Marcus Levin kartla norske jøder som ble deportert høsten 1942.

Ved utbruddet av andre verdenskrig bodde omkring 2100 jøder i Norge. Blant dem var omkring 300 statsløse jøder og rundt 350 jødiske flyktninger fra Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia. 

I to arrestasjoner høsten 1942 ble i underkant av 800 jøder tatt av norsk politi og SS.

Ved Den norske legasjon i Stockholm jobbet den norske jødiske flyktningen Marcus Levin med å kartlegge hvor mange jøder som hadde blitt deportert i 1942. Han fant ut hvem som befant seg i Norge den 9. april 1940, hvem som flyktet og hvem som fortsatt befant seg i Norge etter deportasjonene, på sykehus, i fengsel, på gamlehjem og i skjul. Arbeidet med å utarbeide listene var komplisert og de ble korrigerte flere ganger. 

Det tyske skipet Donau tok 529 norske jøder til utryddelsesleirene. Bildet er tatt idet båten forlater Oslo. Foto: Georg W. Fossum/NTB scanpix

Kilden

Tittel: Notat ad de fra Norge deporterte jöder
Datering: 1944
Opphav: Marcus Levin, 27. april 1944
Hentet fra: Utenriksdepartementet, RA/S-2259/Dyd/L10393
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Notat ad.[angående] de fra Norge deporterte jöder.                                                    1944

Tidligere oversikter er nå blitt korrigert.
Foruten de to store hovedtransporter som avgikk den 26.11-1942 og den 24.2-1943, er der avgått flere småtransporter.
Tilsammen er der deportert:
Menn:                    410 personer
Kvinner:                 268      ”
Barn under 15 år:  62        ”

                               740 personer.

Dette antall kan fordeles på fölgende måte:
 

Norske statsborgere              471
Norske statslöse                    177
Utenlandske borgere              92

De utenlandske deporterte borgere kan fordeles på fölgende måte:

Tyske borgere                        53
Österrikske borgere              20
Tsjekkiske borgere                 14
Ungarske borgere                  2
Engelske borgere                   1
Hollandske borgere                1
Polske borgere                        1
 

Av de deporterte menn er 134 under 30 år.
Av de deporterte kvinner er 55 under 30 år.
Ældste deporterte person er 82 år gammel.
Yngste deporterte person er 8 uker gammel.
 

Stockholm 27.4.1944

Ordforklaringer

«Norske statslöse»: jøder bosatt i Norge i mange år, men som ikke hadde fått statsborgerskap.

Publisert 21. jan. 2019 15:53 - Sist endret 10. mars 2020 13:31