Fotografi fra krigen på havet

Kildeintroduksjon

Glimt fra krigens farvann.

Ved utbruddet av andre verdenskrig var Norge verdens fjerde største skipsfartsnasjon, etter Storbritannia, USA og Japan. Den norske tankflåten var i tillegg den mest moderne av alle.

Etter det tyske overfallet på Norge 9. april seilte ingen av de om lag 1000 handelsskipene som befant seg utenfor Norge hjem; skipperne styrte mot allierte havner.

Sjøfolkene i den norske utenriksflåten bidro til å holde livlinjen til den frie verden oppe. De seilte i nesten alle krigens farvann, i Atlanterhavet, Middelhavet, Det indiske hav og Stillehavet. Noen få norske skip deltok i ishavskonvoiene på Murmansk. 

Mange norske sjøfolk mistet livet, og store verdier gikk tapt. Men innsatsen var av uvurderlig betydning for de alliertes krigføring og ses på som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier. 

Kilden

Tittel: Samling av fotografier fra andre verdenskrig
Datering: 1940-1945
Opphav:

NTB krigsarkiv, Riksarkivet

Hentet fra: Digitalarkivet.no
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

K17_22_krigen på havet
Publisert 18. mars 2020 18:42