Brev til Quisling

Kildeintroduksjon

Husmoren Ingrid Bjerkås skrev brev direkte til ledelsen av det okkuperte Norge.

Ingrid Bjerkås var ikke organisert i motstandsbevegelsen, men protesterte på flere vis mot den tyske okkupanten og det nazistiske styret under krigen. I juni 1940 forsøkte hun å stoppe Reichskommissar i Norge, Josef Terboven, i å tale på slottsplassen og utover i krigen skrev hun flere brev til Quisling og Terboven. 

Brevene ble møtt med reaksjoner fra okkupasjonsmyndighetene som fikk henne undersøkt av leger som forsøkte å diagnostisere henne som psykisk syk. I 1943 ble hun arrestert og satt på Grini. 

Under kan du lese noen av brevene hun skrev under krigen samt brev fra leger angående hva de skulle gjøre med henne. 

Fotografi av fanger oppstilt utenfor hovedbygningen i Grini fangeleir.
Ingrid Bjerkås ble sendt til Grini fangeleir i 1943 og var der i et år før hun ble overført til Bærum sykehus. Like før krigens slutt fikk hun slippe ut derfra. Bildet viser fanger oppstilt utenfor hovedbygningen i Grini fangeleir en gang mellom 1941-1943. Foto: ukjent. 

Kilden

Tittel: Korrespondanse vedrørende kontakt med okkupasjonsmyndigheten i Ingrid Bjerkås' arkiv
Datering: 1941-1945
Opphav: Kilde 1, 2 og 5: Ingrid Bjerkås. Kilde 3: Dr. med. Hans Eng. Kilde 4: Overlege Leif Melsom 
Hentet fra: RA/PA-1366/G/L0001/0006/0002
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Kilde 1

Kringsjåveien 8 Jar
9/10- 41
Herr Quisling

Det er nå gått over en måned siden jeg sendte Dem originalen av vedlagte brev. Da jeg ennå ikke har sett noe resultat av det, regner jeg med den mulighet at De ikke har fått det, og har derfor skrevet det av på maskin og sender Dem det, rekomanderet i dag.

Samtidig benytter jeg anledningen til å si dem, at det ikke er for moro skyld, eller an nysgjerrighet eller på grunn av noe hysterisk innfall jeg har innlatt meg på denne henvendelsen til Dem. Det er fordi jeg ser det som en oppgave å sette alt inn på å arbeide for å få N.S. partiet oppløst, så det norske folk kan stå samlet og enig i denne onde tiden.

Derfor vender jeg meg først til Dem. Ser De ikke selv at De enda har anledning til å vaske vekk mange skamflekker De har satt på Norges navn og på deres eget. Gjør en innsats nå, og vis verden at Quislingene allikevel på bunnen er nordmenn og ikke som i dag tyske treller.

Ingrid Bjerkås
Kringsåveien 8
Jar 6/9 1941

Kilde 2

Herr Quisling

Etter å ha hørt talen Deres i radio i går, mener jeg å ha rett og plikt til å henvende med til Dem på denne måten.

Herr Quisling, De har nå gjort landet vårt så stor skade som kanskje aldri noen enkelt mann før dem, og enda synes De ikke det er nok, enda vil De fortsette.

Hvis De enda kunne si at De vet Hitler vil vinne krigen, ville det være en formildende omstendighet for handlemåten Deres. Men De kan nettopp ikke si dette. De bare tror, antar og håper, og på dette grunnlaget trekker De flere og flere svake nordmenn med Dem på den ulykksalige veien De selv er kommet inn på.

Herr Quisling, jeg sier Dem: Jeg vet at Hitler og Nazityskland ikke vil vinne krigen, at England ikke kan ydmykes, og at vår egen konge, kronprinsfamilie, regjering og våre sjømenn og alle de andre vil komme tilbake til et fritt gjenerobret Norge.  Og på dette grunnlaget spør jeg Dem:

Hvordan våger De Herr Quisling å forlokke og forføre nordmenn til å bli landsforrædere, kongesvikere og forbrytere mot sitt eget folk, til skjensel for hele verden og til usselhet blant sine egne?

Nei, hvis De virkelig er nordmann herr Quisling, og har de samme kjenslene på bunnen i Dem som hver ekte nordmann, så har De bare en ting å gjøre:

Oppløs partiet deres, og innrøm overfor Dem selv og verden at den veien De har gått ikke fører oppover- men nedover i ulykken.

Det skal mot til det. Men De brukte selv i talen Deres ordet «Kristendom i praksis», og da vet De vel også at den som gjør det riktige, ikke behøver være redd for noen eller noe, for han har Gud med sig.

Er De nordmann herr Quisling så gjør det riktige, og gjør det snart.

Jeg er en helt alminnelig anonym norsk borger, men for sømmelighets skyld bruker jeg navnet mitt.

Ingrid Bjerkås.

Kilde 3

[Kildeutdraget er forkortet.]

Herr politifullmektig Ragnvald Krantz.
Ad fru Ingrid Bjerkås, f. 8.5.1901. Kringsjåveien 8 – Jar.

Før jeg går nærmere inn på ovennevnte sak vil jeg gi en kortfattet redegjørelse for mitt syn på ”Jøssingismen”.

Jøssingismen betegner de åndsretninger som tar sikte på å nedbryte eller øve motstand mot Nasjonal Samlings ideologi eller mot dem som arb. for å gjennomføre den nye rettning i vårt samfund.

Jøssingismen er et samlebegrep for en rekke former asosialitet. Disse forskjellige asosialistiske typer har dog en rekke felles karakteristiske utslag og det kan i en rekke tilfeller være vanskelig å skille de forskjellige typer fra hverandre. En har 3 hovedtyper av Jøssingismen:

1 Den forbryteriske type. – 2 Den uvitende type. - 3 Den psykopatiske type […]

Det foreliggende tilfelle fra Ingrid Bjerkås viser en rekke vrangforestillinger. Hun vet at Hitler ikke vil vinne krigen, uten at hun har noe logisk grunnlag. Hun ser som sin oppgave at få oppløst NS. Hun har dog ikke det ringeste kjennskap til NS’s program. Hun kommer med trusler mot NS og mot tyskerne men har ikke «bestemt seg» for hvilke midler hun vil anvende. Hun har forsøkt å avbryte RS’s [Terbovens] tale foran slottet. Det er en handling som intet menneske (uansett politisk oppfattning) ville foreta i en normal tilstand. De foreliggende dokumenter tyder på at hun lider av psykopatisk jøssingismus (den kan metodisk betegnes «jøssingismus anglemanicus paranoidformis» d.v.s. psykopoatisk engelsksyke - Jæssingisme med forfølgelsesvrangdommer)

Jeg vil foreslå at hun stilles under vergemål eventuelt at hun sikres av politiet og stilles under psykiatrisk observasjon.

Heil og sæl
Hans Eng (sign)

Fra dr. med. Hans Eng,
Kirkeveien 90 II, Oppgang A

Kilde 4

Overlege Leif Melsom
Fru Ingrid Bjerkås
Kringsjåveien 8
Jar st.
Bærum

Folkedomstolen har under 20 f.m. oppnævnt dr. Torgeir Kasa og undertegnede til som sakkyndige å avgi uttalelse angående deres mentale tilstand.

I den anledning er det nødvendig at jeg får en samtale med Dem, og jeg må derfor be Dem om å henvende Dem til mig en av de nærmeste dager til avtale av tid. Jeg treffes alle hverdager i telefon nr. 11161 i tiden kl. 9 til 13.

Oslo, den 2. mars 1942
Leif Melsom

Kilde 5

[Stemplet av:] Der Befehshaber der Sicherheitspolizei
Und des SD, Oslo
Polizeigefangenlager Grini

Kjære kjære Leni og Trond og Løll og Mamma og Pappa. Håper dere har det bra. Jeg tenker så mye på hvordan dere klarer dere uten meg. Og at jeg ikke hadde fått gjort rent huset til jul, og ikke tatt klesvasken. Men jeg håper dere fikk greidd det, og at dere har det bra. Når jeg kommer ut skal jeg arbeide dobbelt, og ta igjen det jeg forsømmer nå. Jeg er frisk som en fisk, og har det bare bra på alle måter. Hjertelig takk for soveposen, den kan dere tro er deilig å ha. Og takk for alt det andre. Jeg tenker alltid på dere alle sammen. Pass godt på dere selv og pass endelig godt på Leni og Trond. Jeg er ikke engstelig for jeg vet Gud passer på dere alle og meg også. Hils Rolf og Birgit og Barna, og Turid. Tusen hilsner Ingrid.

Publisert 12. feb. 2019 09:58 - Sist endret 10. mars 2020 13:31