Kartlegging og registrering av jøder i Norge

Kildeintroduksjon

Også i Norge ble jødenes pass stemplet. 

De omkring 2100 jødene i Norge havnet i en farlig, men uklar situasjon etter det tyske overfallet på landet i 1940. I løpet av 1941 kom okkupasjonsmakten og NS-staten med stadig flere tiltak som var direkte rettet mot jødene som gruppe.

I januar 1942 stemplet nazistene legitimasjonskort og pass som tilhørte norske jøder med en to cm. stor, rød J. Uten stempelet var ikke passet gyldig. Like etter måtte alle jøder over 15 år som befant seg i Norge fylle ut et skjema med opplysninger.

Kartleggingen og registreringen ble brukt da jødene ble deportert og deres formue inndratt i oktober-november 1942.

Under kan du se bilder fra kartlegging- og registreringstiltakene.

Kilden

Tittel: Kartlegging og registrering av jøder
Datering: 1942
Opphav: Aftenposten 22. januar 1942 og Nasjonal Samlings statistiske kontor (Spørreskjema for jøder i Norge)
Hentet fra: Jødisk museum; HL-senteret og Statspolitiet, Riksarkivet RA/S-1329/G/Ga/L0010
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

K17_32_kartlegging og registrering av jøder i Norge
Publisert 5. feb. 2019 11:11 - Sist endret 10. nov. 2022 13:24