1945–1970: velferdsstat og vestvending

Norge utviklet seg til et modent industri- og forbrukersamfunn med bred velstand i etterkrigsperioden. Den materielle veksten var langt raskere enn tidligere generasjoner hadde opplevd. Sosial utjevning og teknologisk modernisering førte nordmenn flest inn i nye felles livsformer.

Introduksjon til perioden

Norge utviklet seg til et modent industri- og forbrukersamfunn med bred velstand i etterkrigsperioden. Den materielle veksten var langt raskere enn tidligere generasjoner hadde opplevd. Sosial utjevning og teknologisk modernisering førte nordmenn flest inn i nye felles livsformer.

Den kalde krigen fra slutten av 1940-årene drev Norge inn i et sikkerhetspolitisk og økonomisk samarbeid med USA i lederrollen. Styrket samhold i Vesten fremmet felles anstrengelser for materiell fremgang. Folkelig medvirkning og jevn fordeling preget omformingen av det norske samfunnet.

Store nyvinninger bedret hverdagslivet. Kunststoffer ga lettstelte og mer slitesterke klær. Vaskemaskin og andre apparater revolusjonerte husarbeidet. Antibiotika og vaksiner senket dødeligheten. Fjernsyn og stereoanlegg ga nytt innhold til en utvidet fritid.

Den første vaskemaskinen, en Evalet-modell. Husholdsteknologi lettet arbeidsbyrden for husmødrene. Bildet er tatt i 1951. Foto: Sverre A. Børretzen/Aktuell/NTB scanpix

Mot slutten av 1960-årene mistet de tradisjonelle materielle og sosiale målene mye av sin samlende kraft. Den optimistiske troen på teknologisk og økonomisk fremgang som preget tiårene etter krigen, møtte motstand fra yngre generasjoner.


 

 

1945–1970: velferdsstat og vestvending

Forfattere i denne perioden