1050–1350: høymiddelalder

Fra 1050 ble Norge samlet gjennom en kombinasjon av kristning og statsbygging. Gjennom høymiddelalderen ble både kirkens og kongedømmets institusjoner kraftig utbygget. 

Introduksjon til perioden ->

1050–1350: høymiddelalder

Forfattere i denne perioden