Middelalderbyen

I byer bodde menneskene tett sammen og drev med andre sysler enn jordbruk. Samtidig var byen en integrert del av middelaldersamfunnet der eliten samlet og brukte det materielle overskuddet sitt.

I Norge bodde under fem prosent av menneskene i byer. Bergen var den suverent største, med rundt 6000 innbyggere. Deretter femfulgte Nidaros og Oslo med knapt halvparten så mange. Et knippe andre byer hadde under tusen innbyggere.

Byene som forsvant

I vikingtiden var Kaupang den eneste norske byen. Rundt 950 forsvant den, og da en ny by oppstod i området, var det på et annet sted – i Tønsberg. Det samme mønsteret finner vi resten av Skandinavia. I Danmark ble Hedeby forlatt, i Sverige Birka.

I over hundre år har forskerne diskutert hva som skjedde med byene i overgangen mellom vikingtiden og middelalderen. I dag mener de fleste at det skjedde et brudd. Vikingtidsbyene hadde vært sentre for fjernhandel anlagt på grensen mellom ulike riker. Der kunne fremmede møtes i noenlunde trygge omgivelser. Etter vikingtiden stanset mye av denne handelen opp.

Kongens og kirkens by

De fleste middelalderbyene ble grunnlagt av konger. Ifølge sagaene grunnla Olav Tryggvason Nidaros, Olav Haraldsson Sarpsborg, Harald Hardråde Oslo og Olav Kyrre Bergen. Byene vokste opp rundt kongsgården, der kongen samlet ressursene sine.

Etter hvert tok kirken med sin mer avanserte organisasjon over i bybildet. Over middelalderbyens lave horisont av enkle trehus raget spirene fra bispe­kirker, sognekirker, klostre og kongelige kapeller. Byene ble sentre for elitens forbruk tuftet på inntekter fra jordbruket. Handel og håndverk hadde som primærfunksjon å fylle elitens behov.

Bergen – Norges eneste handelsby

Bergen var Norges eneste handelsby av betydning i middelalderen. 19 kirkespir raget over byen rundt 1300, og ytterst på Holmen lå den staselige Håkonshallen, bygd av Håkon Håkonsson.

Det som gjorde Bergen unik i Norge i middelalderen, var de hanseatiske kjøpmennene som kjøpte opp tørrfisk og fraktet den videre ut i Europa. De hadde begynt å slå seg ned i byen på 1100-tallet. På 1200-tallet fikk hanse­atene de første privilegiene sine, og ut over i senmiddelalderen ble de en stadig sterkere maktfaktor i byen – og i Norden for øvrig.

Kolorert tegnet kart over Bergen. Bebyggelsen er sentrert rundt havnen, Bryggen dominerer bybildet
Bergensprospektet til Hieronymus Scholeus fra 1581. Dette er den tidligste illustrasjonen av Bergen som vi kjenner til. Foto: Billedsamlingen/Uni­ver­sitets­bi­blio­teket i Bergen 

Hvor viktige var byene?

Hvor viktige var byene for Norges – og Europas – videre utvikling? Handels­byene var sentre for en markedsøkonomi som peker framover mot kapitalismens gjennombrudd.

På den annen side tok det lang tid fra byene oppstod og til kapitalismen slo igjennom. Og da det omsider skjedde, var det ikke innenfor rammen av byer, men i suverene stater i konkurranse med hverandre.

Emneord: Sosiale forhold, Økonomi og teknologi Av Hans Jacob Orning
Publisert 25. nov. 2015 12:00 - Sist endret 30. nov. 2022 12:40