1870–1914: industrialisering og demokrati

Den industrielle revolusjonen i Norge skjøt fart fra 1870-årene. Industrialiseringen foregikk med treforedlingsindustri, jern- og metallindustri, tekstilindustri, hermetikkindustri og kjemisk industri. Skipsfarten var stadig viktig, jordbruket gjennomgikk et «hamskifte» med markedsorientering og ny teknologi.

Introduksjon til perioden ->

1870–1914: industrialisering og demokrati

Forfattere i denne perioden