1914–1940: første verdenskrig og mellomkrigstiden

Første verdenskrig var et blodbad. Men Norge klarte å holde seg utenfor; den lange fredstida etter 1814 vedvarte. I åra etter krigen steig levestandarden, men samtidig med framgangen råkte samfunnet ut i djupe kriser.

Introduksjon til perioden

Under første verdenskrig var Norge nøytralt.

 

 

Norge ble rammet hardt av det internasjonale økonomiske sammenbruddet i mellomkrigstida, med høye arbeidsledighetstall, kvelende problemer med gjeld for mange småbønder, og til dels rein nød for fiskerbefolkningen i nord. Ikke minst ungdommer opplevde at de var som stengt inne i et rom uten utganger.

Også psykisk og kulturelt var dette en krisetid – ulike livssyn stod mot hverandre. På begge sider av høyre/venstre-skillet søkte grupper radikale politiske løsninger – fascisme og høyrereaksjon stod mot en arbeiderbevegelse som lenge regnet seg som revolusjonær.

Men utviklingen gikk mot et «klassekompromiss». I 1935 inngikk LO og NAF en hovedavtale som skulle regulere kampene i arbeidslivet. Samme år inngikk Bondepartiet et «kriseforlik» med Arbeiderpartiet, en avtale som slapp DNA fram til regjeringsmakt i bytte for bekjemping av de økonomiske krisene i jordbruket. Dette doble klassekompromisset skulle legge en ramme for norsk samfunnsutvikling langt inn i etterkrigstida.

Så – i 1940 – kom krigen også hit.


 

 

Forfattere i denne perioden