1914–1940: første verdenskrig og mellomkrigstiden

Første verdenskrig var et blodbad. Men Norge klarte å holde seg utenfor; den lange fredstida etter 1814 vedvarte. I åra etter krigen steig levestandarden, men samtidig med framgangen råkte samfunnet ut i djupe kriser.

Introduksjon til perioden ->

1914–1940: første verdenskrig og mellomkrigstiden

Forfattere i denne perioden