Norge etter 1945 - SPØK

Få oversikt over utviklingstrekk i Norge etter 1945.

Lærerveiledning

Individuelt

Les artikler og kilder på Norgeshistorie.no

Bruk fagstoff fra artiklene til å fylle ut to SPØK-skjema over Norges utvikling etter 1945. NB! En artikkel kan gi fagstoff til flere felt, ikke bare ett. Under er et forslag til artikler du kan starte med for å finne relevant fagstoff. Velg selv hva du vil lese eller la lærer fordele artikler.

Sosiale forhold: "Gode boliger for gode borgere", "Husmorparadiset", Flukten fra landsbygda, Utdanningseksplosjon, Internatskole for samiske barn "Husmorparadiset"

Politiske forhold: Sosialdemokratisk storhetstid, Styring og samarbeid,  Fellesprogrammet

Økonomiske forhold: Industrisamfunnet, Norge blir et forbrukersamfunn, Skattebetaling som rettighet, TV-intervju: Einar Gerhardsen om gjenreisningsårene, Søknader om Hoover vaskemaskin

Kulturelle forhold: Tradisjonelle mediers storhetstidFriere kirke i et mer sekularisert samfunn, Prevensjonsrevolusjonen, Teknologioptimisme, og begynnende tvilFilm om OL i Norge i 1952, Fjernsynet kommer til Norge

Norge 1945-1970 

Sosiale forhold (Forhold som angår befolkningen, arbeid, kjønn) Politiske forhold (forhold som angår makt) Økonomiske forhold (økonomi og teknologi) Kulturelle forhold (språk, kunst- og kulturuttrykk som musikk, litteratur, religion)
       
       
       

Sosiale forhold: Babyboom og eldrebølge, Den nye innvandringen, Nye familiemønstre, Velferdsordningene utvikles

Politiske forhold: Arbeiderpartiets fornyelse på 1980-tallet, Mer marked, svakere stat, Norges nei til EF i 1972

Økonomiske forhold: Industrisamfunn på hell, Olje i norsk økonomiGlobale miljøproblemer, Modernisering og miljøbelastning

Kulturelle forhold: Den enkelte og autoritetene, Fra løkka til organisert idrett 

Norge 1970- i dag

Sosiale forhold Politiske forhold Økonomiske forhold Kulturelle forhold
       
       
       

To og to

Når du har fylt ut skjemaene kan du gå sammen med en læringspartner og sammenlign punktene.

Grupper på fire

Gjør rede for utviklingstrekk i en gruppediskusjon. 

 

Befolkningen i Norge har opplevd en enorm velstandsvekst etter 1945. Her er en kvinne fotografert mens hun vasker klær i bakgården i 1951. 

Kompetansemål 

  • Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers livsbetingelser og formet forventninger til framtiden
  • Gjør rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers livsutfoldelse 
Emneord: Etter 1945
Publisert 13. mars 2019 15:50 - Sist endret 17. sep. 2021 18:09