Internatskole for samiske barn

Kildeintroduksjon

Bli med Filmavisen inn på en internatskole i Karasjok.

Den norske staten førte en fornorskingspolitikk mot minoritetene i nord fra 1850 til 1950. Styresmaktene ønsket at urfolk samt nasjonale og etniske minoriteter skulle smelte sammen, eller assimileres, med majoritetsbefolkningen i det norske samfunnet.

Skolen og særlig internatskolene var viktige institusjoner for å fremme norsk språk og kultur. Bakgrunnen var en kombinasjon av utdanningspolitiske ambisjoner, samtidas dannelses- og nasjonsbyggingsideologi og ønsket om sterkere grensesikring i nord. Mellom 1905 og 1940 bygget staten 50 skoleinternat i Finnmark for at samiske barn skulle få gå på skole. Opp til 35 prosent av alle elever i fylket bodde på internat. 

Filmavisen var nyheter presentert i levende bilder laget for å vises som forfilm på kino. I Norge kom en landsdekkende filmavis ut regelmessig fra 1941 (under krigen) til 1963. Etter krigen spilte filmavisen en rolle som opinionsdanner, nasjonsbygger og folkeopplyser. Filmavisen inngår i Norges dokkumentarv.

Kilden

Tittel: Internatskole i Karasjok
Datering: 1955
Opphav: Norsk Film A/S, redaksjonen for Filmavisen
Hentet fra: NRK Skole
Rettigheter: Underlagt opphavsrett. Publisert med tillatelse fra NRK.

Mer informasjon om kilden

 

 

Publisert 7. mars 2019 14:50 - Sist endret 12. mars 2020 20:02