Det flerkulturelle Norge

Publisert 9. okt. 2022 16:41

Opplegget knyttes til kompetansemålet analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper

Publisert 11. okt. 2022 11:20

Opplegget knyttes til kompetansemålet i norsk Vg1: gjøre rede for utbredelsen av de samiske språkene i Norge, fornorskingspolitikken og de språklige rettighetene samer har som urfolk 

Publisert 14. okt. 2022 11:31

Tverrfaglig opplegg i norsk og historie knyttet til kompetansemålet utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet