Søknader om Hoover-vaskemaskin

Kildeintroduksjon

Etter krigen var det varemangel og rasjonering på en mengde varer.

Slik var det også med vaskemaskiner, støvsuger, kjøleskap og symaskiner som først gjorde sitt inntog i hjemmene til folk fra 1950-årene og fremover.

Å vaske klær var den tyngste delen av husarbeidet og foregikk ved hjelp av vaskebrett og et såpestykke, i baljer eller bekker og elver. I enkelte leiegårder og boligfelt fantes fellesvaskerier. Da vaskemaskinen kom på markedet, sto det høyt på prioriteringslisten til mange familier, men de var dyre. Staten tok et ansvar for at arbeiderfamilier skulle få mulighet til å kjøpe vaskemaskin og importerte billige Hoover maskiner, samt enkelte partier symaskiner og støvsugere.

Bondekvinnelaget, Husmorforbundet og Arbeiderkvinnenes husstellkontor fikk ansvar for å fordele de nye tekniske hjelpemidlene til de som søkte. Ikke alle fikk innvilget sine søknader, og ikke alle som fikk innvilget søknadene fikk produktene umiddelbart. Etterspørselen var stor og fordelingen skulle skje på grunnlag av «sosiale og humanitære forhold i hjemmene». 

Kildene under viser to søknader og et svar fra Arbeiderkvinnenes husstellkontor.

Bakgård med vannpost. Kvinne som vasker klær
En kvinne vasker klær for hånd ved vannposten i en bakgård på Grønland, Oslo i 1951. Foto: Jan Fredrik Solberg. Eier: Byhistorisk samling, Oslo Museum

Kilden

Tittel: Søknader om Hoover vaskemaskin
Datering: 1951
Opphav: Kilde 1 og 2: To anonymiserte menn. Kilde 3: Arbeiderkvinnenes husstellkontor
Hentet fra: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, DNA Db. Kvinneserkretariatet 1945-71
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Kilde 1

Ålesund, den 21. mars 1951.

Arbeiderkvinnenes Husstellkontor
Nytorget 2
Oslo

Vedlagt følger en søknad om kjøp av Hoover vaskemaskin som jeg ber Dem velvilligst anbefale.

Likeså vedlegges en legeerklæring fra overlegen på Haugesund Sykehus av 9/1-51. Som De vil se av legens skrivelse så har min hustru siden 1947/48 hatt en sykdom i bakre hofteledd samt muskelsvinn i hele venstre side og er arbeidsudyktig.

Med mitt arbeid som besiktelsesmann i Det norske Veritas følger der meget skittent tøy under besiktelse av dampkjeler, tanker etc.

Vi er nyinnflyttere til Ålesund og det har været vanskelig med hjelp. Kunne vi få tildelt en vaskemaskin – Hoover – ville mange problemer vært løst i det jeg selv etter arbeidstid kunne få vasket klær og jeg ellers kunne få hjulpet til med andre ting i huset.  

Jeg håper på Deres svar ved første anledning.

Ærbødigst
K.A.A.
Ålesund

Kilde 2

Til Arbeiderkvinnenes Husstellkontor, Oslo.

Idet jeg refererer til behagelig samtale på Deres kontor i går, skal jeg med dette få oversende legeattest for min kone. Det viser som nevnt at hun har hatt årebetennelse – tre ganger-, og føttene er hovne og tunge, og det har ofte vært åpne sår på leggene. Hun lider dessuten også av eksem på hendene, og dette er meget plagsomt når hun må arbeide i vann under vask.

Vi håper derfor at vi må komme i betraktning når fordelingen av mai-kvoten av Hoover vaskemaskin blir fordelt, og vi takker for velvilje.

Som nevnt i går ville vi svært gjerne få maskinen gjennom forretningen Gjøvik Elektriske (Berge & Lauvdal), Gjøvik.

Gjøvik, 5/4-51.
Ærbødigst
O.S.

Kilde 3

12. februar 1951

Til fru
A.H.
Kopstad
Vestfold

I anledning brev til kontoret om den søknad som ble sendt inn om en vaskemaskin, skal jeg herved få meddele at vi for tiden ingen maskiner har. Først i mars måned kommer det muligens noen få maskiner til landet. Vi skal da forsøke å få med Deres søknad da det jo gjelder 5 familier i det hele. Vi har flere tusen søknader på vaskemaskiner liggende, fra syke husmødre og barnerike familier og prøver å fordele maskinene så godt som mulig, at det ikke er lett sier seg selv.

Hva symaskiner angår har vi ikke hatt noen søknad fra foreningen om dette.

Med hilsen
Arbeiderkvinnenes Husstellkontor

Publisert 19. feb. 2019 12:27 - Sist endret 13. mars 2020 00:04