Kilder 1350 – 1500: senmiddelalder

Publisert 24. apr. 2018 14:00

Kildeintroduksjon

Et av Norges mest kjente folkeviser handler om ungdommen Olaf som drømmer om en vandring i dødsriket.

Publisert 26. apr. 2018 14:07

Kildeintroduksjon

Da Ingvar Petersson ble drept, utstedte kongen et gridsbrev som ga gjerningsmennene en tidsavgrenset fred. Dette var en del av seinmiddelalderens kompliserte rettsprosedyrer.

Publisert 24. apr. 2018 12:53

Kildeintroduksjon

En avtale eller et utkast til en avtale om en union mellom de tre nordiske rikene.