Øystein Aslakssons jordebok

Kildeintroduksjon

Jordebøkene er blant de viktigste kildene fra middelalderen.

I 1388 startet biskop Øystein Aslaksson i Oslo stift på sin store livsoppgave: å få oversikt over stiftets eiendommer etter svartedaudens herjinger. Biskop Øysteins jordebok er resultatet av 13 års møysommelig registrering av Oslo bispebømmes eiendommer.

I jordeboken er gårdene og gårdpartene som kirken eide listet opp, sogn for sogn. Til sammen er nesten 10 000 eiendommer registrert, med oversikt over hva bøndene som drev gårdene måtte betale i landskyld (leie).

Landskylda var før svartedauden satt til ca. 1/6 av den årlige avkastningen fra gården, men gikk kraftig ned i senmiddelalderen grunnet reduksjonen i folketall. I Biskop Øysteins jordebok  er det det gamle skyldnivået fra før svartedauden som er registert.

Landskylden ble regnet i mark, og en eiendom som skulle betale 1 mark i landskyld, ble kalt 1 markebol. Som regel ble landskylden betalt i naturalier som smør, mel eller korn.

Kildeutdraget under er en side fra Øystein Aslakssons jordebok som gjelder Eidsvoll sogn. Utdraget starter med å fortelle at kirken i Eidsvoll var viet til apostlene Peter og Paulus på scolastice virginis, som er 10. februar. På andre linje står det at tienden i sognet var på 20 mark. Bøndene i hvert kirkesogn måtte betale tiende. På tredje linje at «dette året eide Eidsvoll kirke så mange eiendommer», og så starter oppramsingen av gårdsnavn og landskyld.

Nøkkel for å forstå teksten:

  • Alle tall er skrevet med romertall. Tallet 1 uttrykkes med både «i» og «j».
  • Bokstavene v og u, og bokstavene i og j, blir brukt om hverandre. For eksempel skrives crucis (kors) «crvcis» og Bjørvik «Bioruik», jærder (gårder) skrives «iærder» og item «jtem».
  • Såkalt særskriving er utbredt. Gårdsnavnene blir derfor ofte skrevet for eksempel Kaupmanz rudhi og ikke Kaupmannsrud.
  • Ordet item (i teksten skrevet «Jtem», forkortelse bare «J») er latin og betyr likeledes. Det brukes i oppregninger, slik som jordebøker.
  • Forkortelsen m. står for mark (m. bol for markebol)
  • Hæfsællo – hefselde – betyr «halvt såld» og er en målenhet for smør. Forkortes «hæfs.»
Oppslag fra en middelalderbok
Oppslag fra Øystein Aslakssons jordebok. Boken er også kjent som Rødeboken etter fargen på bokens permer. Foto: Riksarkivet, NRA AM 328 fol. 59

Kilden

Tittel: Øystein Aslakssons jordebok, om Eidsvoll sogn
Datering: 1390-årene
Opphav: Øystein Aslaksson, biskop i oslo
Hentet fra: Biskop Eysteins jordebog: (Den røde Bog): Fortegnelse over det geistlige gods i Oslo bispedømme omkring Aar 1400. Utgitt ved H. J. Huitfeldt. Tredie hefte. Christiania 1878
Rettigheter:  CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

 

CII

Sancte crvcis et apostolorum Petri et Pauli dedicucio die Scolastice virginis

Jtem xx. m. kaup. tiundhen

Anno eodem atte. Æidzualla kirkia swa mykith j æignum til prestækkiunne.

 

Prestbolet allt. Austerhusa iij. m bol

J Myrum .iiij. hæfsællo bol

J Hamarstadhom .iij. hæfsællo bol

J Skopta sætre viii. span smørs

J Hunadale xv. pæninga j hwarom gardenom

J Amote half .iij. ørtoga bol.

J Halsgrof. half. ørt. bol

J Frodha rudhi hæfsællo bol

J Amote .ij. hæfsællo bol

J Gyls rudhi .h. øyris bol

Jtem j Duri. vorpen. med x. aura bol

J Habbardzstadhom .xx. aura bol

J Røykholte .viij. ørtoga boll.

J Sunælde .h. ij. øyris bol

J Sundi. half. m. bol

J Ængium xv. pæninga bol

J Valum ørt. boll

J Frillaugs sætrom hæfsællo bol oc .iiij. aura boll

J Vnnargardhom .ij. ørtoga bol

J Aske j Lææm .v. aura bol

J Dokkini .h. iij. ørtoga boll

J Blakinz rudhi h. øyris bol

J Smizstadhom .v. aura bol. gaf Þorir kausi. ok Gunnilli kona hans. til æuærlighs bøna halz

Jtem j Valaughom span smørs

J Hole j nørdra gardenom .ii. aura bol

J nørda Hole viij. ørtoga bol gaf Olafwer a Ælfastadhom firi sik ok fadir sin til bøna halz.

J Nese halfs øyris boll.

[En þessi iardr æra vpbygdi ok sægistz prestren ækki af fa

J Æggium xv. pen. bol

J Kaupmanz rudhi h. øyris bol

J Lynnese .h. øyris bol. ok

J Þynnist akre øfra gardenom øyris bol

J mædal gardenom ørt. bol

I nædzsta gardenom h. ij. øyris bol

J Angre v. fatt a øyris bol.

J Ælfstadhom j nørdra gardenom xv. peninga bol

J Grofw nørdra gardinum .h. øyris bol

J Bærghom ørt. bol

J Steins garde .h. øyris bol.

[J Dokkini h. iij øyris bol

J Ilie h .iij. ørtoga boll.

[En þessr iærder æro j øydho

J Ægnum h. iiij. ørt bol.

J Stokstadhom .ij. aura bol

J Finnaskote h. øyris bol.

J Krabba rudhi vj. span smørs

J Væsby. øyris bol

J Svanga rudhi .v. ok ørt. bol

J Trollarudh .h. ij. øyris bol.

J Austæidhi øyris bol.

J Musa rudhi h. ørt bol

J Vpsalum .v. ok .iij. aura bol

J Daulini. ørt. bol

J Rudhom .iiij. ørtoga bol

J Askeimi .ij. ørtoga bol.

J Gæilaugstadhom .ij. aura bol

J Skoghe hæfsællo ok kyr hudh.

J øfra Myrum iiij. span smørs

J Bædho rudhi .h. ij øyris bol

J Gødhænge øyris boll

J Strondh øyris bol

J Mildini øyris bol

J Lidh h. øyris bol

J Krako hole h. m. boll

J Humle ørt. boll

J nørdra gardenom j Bioruik ørt boll

J Væsby h. øyris boll

J nørdra Strondh ørt bol

J sydra Strondh øyris boll

J Kattarudhi half. hæfs ok ii aura

Publisert 24. apr. 2018 11:10 - Sist endret 12. mars 2020 10:06