Privilegiebrev for hanseatene

Kildeintroduksjon

Nordtyske kjøpmenn nøt privilegier i Norge og Sverige.

Hansaforbundet, hansaen eller hansa er en betegnelse på forskjellige sammenslutninger av kjøpmenn i middelalderen. I Norge var den tyske hansaen – sammenslutningen av nordtyske byer - viktigst. De kontrollerte mye av handelen i hele Norden. Dette gjorde dem til en mektig gruppering som hadde stor innflytelse på nordisk politikk i perioden. 

Kilden er et privilegiebrev, altså et brev som stadfester rettigheter for en spesifikk person eller gruppe, utsendt av kongen. I dette tilfellet gjelder privilegiene foreningen av tyske kjøpmenn, hansaen. Brevet er det første kjente dokumentet der betegnelsen hansa blir brukt om forbundet av tyske kjøpmenn. Avsender er kong Magnus Eriksson, konge av Norge og Sverige.

I kilden kan du lese hva slags privilegier og plikter hanseatene hadde. 

Tegning av en hanseatisk kogge
Illustrasjon av en typisk hanseatisk kogge. Slike kogger ble brukt til å hente tørrfisk i Bergen. Ukjent kunstner. 

Kilden

Tittel: Privilegiebrev for haseatene
Datering: 1343
Opphav: Kong Magnus Eiriksson
Hentet fra: Norske middelalderdokumenter, Universitetsforlaget 1973.
Rettigheter: Kildematerialet er underlagt opphavsrett. Gjengitt etter avtale med Universitetsforlaget. 

Mer informasjon om kilden

[Kilden er modernisert.]

 

Varberg, 9. september 1343

I Herrens navn amen.

Vi Magnus, av Guds nåde rikene Norges og Sveriges og landene Skånes og Hallands konge, erkjenner og bevitner fast ved innholdet av dette brev på grunn av de uegennyttige tjenester som byene ved havet i øst, nemlig Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald, har strebet etter å utvise mot oss, gir og innrømmer vi hermed i særlig nåde og gavmildhet disse nevnte byene og deres innbyggere, samt alle kjøpmenn av tyskernes Hansa, at når de eller noen av dem kommer til byer eller markedsplasser i vårt rike Norge, skal det av hvert skip gis et godt pund korn av lasten i toll, med unntak av hvetemel, som kalles flúr på norsk. Og slik skal de og kjøpmennene av den omtalte Hansa være helt kvitt og fri fra all annen toll ved inn- eller utreise til det før nevnte rike.

For øvrig frasier vi oss og oppgir hermed all ny toll som på den berømmelige Håkons [Håkon V Magnusson] tid, Norges konge, vår kjære forfader, i lykkelig minne, ble pålagt disse byer, deres innbyggere og kjøpmenn av den før nevnte Hansa, idet vi vil at de og kjøpmennene av den før omtalte Hansa skal forbli under den gamle toll som de pleide å gi på den berømte Eirik [Eirik II Magnusson], Norges konges tid, slik det ovenfor er beskrevet.

Videre, for å hedre de omtalte med støtte velgjernings og nådes hjelp, stadfester vi med dette brevs autoritet for dem og kjøpmennene av den tidligere omtalte Hansa alle privilegier, friheter, gunstbevisninger, rettigheter og gamle sedvaner som er gitt dem av den omtalte Eirik og våre andre forfedre, idet vi påbyr våre skattmestere [fehirder] og ombudsmenn [syslemenn] at de fast skal iaktta alt dette ovennevnte overfor de før nevnte kjøpmenn, så lenge de nevnte kjøpmenn av Hansaen overfor oss og våre holder fast ved de samme privilegier, gunstbevisninger, rettigheter og gamle sedvaner som ble holdt og bevart i den nevnte herre kong Eiriks og våre andre forfedres dager i Norge, slik at deres innhold og utstyr mer fullstendig lærer og forklarer.

Til vitnesbyrd om dette er vårt, Norges rikes, segl hengt ved dette brev. Gitt på vårt slott Varberg [i Halland i Sverige] i det Herrens år 1343, dagen etter festen for den salige jomfrus fødsel [9. september].

Publisert 25. apr. 2018 14:16 - Sist endret 12. mars 2020 10:05