Gavebrev på eierløs gårdpart

Kildeintroduksjon

Hva skjedde med gårder eller gårdparter som ingen gjorde krav på etter svartedauden?

Etter den store "mannedauden" gikk befolkningstallet drastisk ned og mange gårder ble lagt øde. Gårder og gårdparter som stod uten eier flere år, tilfalt kongen. 

Kilden under er et gavebrev skrevet av kong Håkon VI Magnusson på en eierløs gårdpart i gården Økern utenfor Oslo. Gårdparten gir han til prosten i Mariakirken, Peter Eiriksson, til «evig eie og odel».

Mange gårder var delt opp i flere parter. Dette var «ideelle» gårdparter, slik at man som deleier fikk sin tilmålte del av gårdens utkomme, og reelle, fysiske deler av gården som man drev selv.

Les kilden for å få innsikt i hvordan jord kunne skifte hender etter svartedauden. 

Sort-hvitt fotografi av Økern gård
Økern gård fotografert i 1899. Ukjent fotograf. Eier: Oslo Museum CC BY-SA

Kilden

Tittel: Gavebrev på eierløs gårdpart
Datering: 1364
Opphav: Kong Håkon VI
Hentet fra: Norske middelalderdokumenter, Universitetsforlaget 1973
Rettigheter: Materialet er underlagt opphavsrett. Gjengitt etter avtale med Universitetsforlaget.

Mer informasjon om kilden

[Kilden er modernisert.]

Fra kong Håkon VI Magnusson til prost Peter Eiriksson - gavebrev på eierløs gårdpart

Oslo, 18. august 1364

Håkon, med Guds nåde Norges og svears konge, sender alle menn som ser eller hører dette brev, Guds og sin hilsen.

Vi har forstått at i den gård som heter Økern, som ligger i Osloherad, er det 7 ½ gammelt øresbol som Torgeir Kring i den stua som ble kalt Oppigarden eide før manndauden, og at ingen rett eiermann ennå er kommet til. Nå, fordi ti vintrer for lengst er gått og ingen ennå har gjort krav på dette 7 ½ øresbolet i samsvar med rett lov, på grunn av dette og for det andre fordi at det verken er gjort leidang eller annet utbud av det siden manndauden var, så kaller vi det under oss og kongedømmet og gir det med så stor rett som vi og kongedømmet har til det etter lovene, til herr Peter Eiriksson, prost ved Mariakirken, vårt kapell i Oslo, og hans arvinger til evig eie og odel. Han og hans arvinger skal kunne selge, gi betale og gjøre hva de ønsker med det som rette eiermenn, såfremt denne jorden ikke blir vunnet fra dem etter lovene.

Dette brev ble gjort i Oslo søndag etter første mariamesse [18. august] i vårt 10. styringsår [1364] [og] beseglet med vårt sekret i vårt eget nærvær.

Ordforklaringer

Øresbol: I middelalderen ble en gårds verdi angitt i boltall. 1 øresbol var 1/8 markebol. Et markebol var en jordegodsenhet som kunne betale en årlig landskyld (jordleie) på 1 mark. Etter svartedauden falt imidlertid landskylda, og det er trolig derfor betegnelsen «fornt (gammelt) øresbol» brukes.

Publisert 26. apr. 2018 09:45 - Sist endret 12. mars 2020 20:02