Arkeologi

Jo lenger tilbake i menneskets utvikling man kommer, desto mer avhengig blir samfunnet av arkeologenes arbeid for kunnskap. Hvordan jobber arkeologene og hva forteller de arkeologiske kildene?


 

 

 • cf34493_0301
  E6-prosjektet Gudbrandsdalen

  Sommeren 2011 startet Kulturhistorisk museum opp det største utgravningsprosjektet i Oppland noensinne. Under utgravningene fant arkeologene spor etter både hverdagsliv og naturkatastrofer.

 • jernvinne
  Hva er arkeologi?

  Jo lenger tilbake i menneskets utvikling man kommer, jo mer avhengig blir samfunnet av arkeologenes arbeid for kunnskap.

 • 7.-hellekiste
  Hva kan graver fortelle oss om fortidens mennesker?

  Hvordan fortidens mennesker har gravlagt sine døde kan gi kunnskap om endringer i gravskikk, sosial lagdeling, religion og kontaktnettverk.

 • bild2
  Hva kan smykker fortelle oss om fortidens mennesker?

  Smykkers bruk, utforming og funnsammenheng forteller oss mye. Vi kan lære om hvordan fortidens mennesker ønsket å bli oppfattet, om handels- og kontaktnett og hva folk trodde på.

 • Foto av søppel fra middelalder
  Hva kan søppel fortelle oss om fortidens mennesker?

  Fortidens søppel og avfall har stor nytteverdi for arkeologer. Vi kan lære om hva fortidens mennesker spiste, hvor de gikk på do, hvem de handlet med, og få innblikk i teknologi og mote.

 • akvarell-av-tekstil-fra-oseberg
  Hva kan tekstiler fortelle oss om fortidens mennesker?

  Tekstiler har blitt brukt til alt fra innredning og klær til pakkemateriale, dopapir og fakler. Derfor kan rester av tekstiler bidra til å fylle ut vår forståelse av fortidens sosiale forhold, teknologi, estetikk og økonomi.

 • Foto av sverd fra vikingtid.
  Hva kan våpen fortelle oss om fortidens mennesker?

  Våpen er en viktig kildegruppe for arkeologer i dag. De forteller om status og rang, allianser og kontakt, krigerens rolle og hva folk trodde på.

 • page7
  InterCity dobbeltspor Dilling-prosjektet

  Sommeren 2017 startet Kulturhistorisk museum et toårig utgravningsprosjekt på Dilling. De foreløpige resultatene i prosjektet bryter med kjente forestillinger om Østfolds jernalderbosetning.

 • andor-mur
  Jernalderens borger

  I eldre jernalder i Norge (500 f.Kr-550 e.Kr) ble det bygget anlegg, kjent som bygdeborger, på mange bratte åser og koller rundt om i landet. Arkeologene har flere teorier om hvorfor de ble bygget og hva de ble brukt til, samtidig som borgene lever videre i lokale historier og sagn.

 • andor-inngang
  Sagnomsuste bygdeborger

  På mange bratte koller og åser i Norge kan man finne rester etter bygdeborger fra jernalder. Gjennom historien har ruinene blitt mystiske steder, og i mange bygder har man knyttet dem til sagn.

 • forside_ma_beskjeres
  Utgravningsprosjektet rv. 3/25 i Løten og Elverum

  Gjennom årenes løp endres kulturlandskapet vårt seg. Slik er det også nå når nye rv. 3/25 er under utbygging. Derfor er det viktig å kartlegge områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.