1940–1945: andre verdenskrig

Det tyske angrepet 9. april 1940 brakte den europeiske storkrigen til Norge. Forsvaret var dårlig forberedt, og etter to måneders kamp måtte de norske styrkene kapitulere. Regjeringen og kongen flyktet i juni 1940 til Storbritannia, for å føre kampen for Norges selvstendighet videre derfra.

Godt hjulpet av norske nazister forsøkte tyskerne å gjøre Norge om til en nasjonalsosialistisk stat. Nazifiseringskampanjen møtte motstand i befolkningen. Jurister, lærere, prester, idrettsutøvere, fagforeningsfolk og kunstnere ledet an i den sivile holdningskampen mot nazismen. Etter hvert ble det også ytt væpnet motstand i regi av de illegale hjemmestyrkene (Milorg) og ulike kommunistiske sabotasjegrupper.

De fleste nordmenn deltok aldri i aktivt motstandsarbeid. Mange tilpasset seg okkupasjonen så godt de kunne. Andre samarbeidet åpent med tyskerne, uten at de nødvendigvis støttet nazismen. Det gjorde formodentlig brorparten av de om lag 40 000 norske kvinner og menn som ved frigjøringen var med i nazipartiet Nasjonal Samling. I rettsoppgjøret som fulgte, ble mer enn 49 000 nordmenn dømt for landssvik.

Krigen påførte befolkningen store prøvelser. I alt 44 000 nordmenn satt i tysk fangenskap, mens om lag 10 000 ble drept eller døde som direkte følge av krigen.

1940–1945: andre verdenskrig

Forfattere i denne perioden