Kald krig

Hvordan ble Norge trukket inn i den kalde krigen?

Lærerveiledning

Start økta med å presentere mål for timen:

 • Utvikle kompetanse i kildegransking og kildekritikk
 • Lære sentrale begreper knyttet til kald krig
 • Les oppskriften på kildekritikk sammen med elevene: Kildekritikk: Hvordan granske en kilde

Del klassen i små grupper på tre eller to. Fordel de tre kildene på gruppene.

Kilde 1: Lunsj med Averell Harriman

Kilde 2: Avhoppere fra polsk skip

Kilde 3: Arrestert bak jernteppet

Gruppene  svarer på disse spørsmålene (Det kan være lurt å jobbe i delt skjerm med kilden og oppgavene)

 1. Hva slags kildetype er dette?
 2. Hvem er opphavet til kilden?
 3. Når ble kilden skrevet?
 4. Nærlesning: Kan denne kilden brukes til å fortelle oss noe om den kalde krigen? I så fall: Hva?
 5. Skriv ett eller to spørsmål dere har lurt på mens dere leste kilden eller som dere lurer på nå etter å ha lest den.
 6. Finn svaret på spørsmålene dere har stilt ved å søke i www.norgeshistorie.no sine artikler eller google. Vurder kildene dere får opp gjennom søk med et kildekritisk blikk, som vil si at dere avgjør; kildetype, opphav, når kilden er skrevet og om dere får svar på spørsmålene dere har stilt.

B. Lese artikkel

1. Fordel artiklene mellom dere (les to artikler hvis du rekker det) og svar på de spørsmålene artikkelen du leser gir deg svar på:

Brobyggingspolitikk og vestvending

Nato-medlemskap og blokkpolitikk

Marshallplanen - fra skepsis til omfavnelse

 • Hva gikk brobyggingspolitikk ut på?
 • Hvorfor brister brobyggingspolitikken?
 • Hva er Truman-doktrinen? 
 • Hva er NATO og Atlanterhavspakten? 
 • Når ble Norge medlem av NATO?
 • Hva betyr "blokkpolitikk"?
 • Hva betyr "jernteppet" og hvem brukte begrepet først?
 • Hva var Marshallplanen og hvorfor var man skeptisk?
 • Hva har Marshallplanen med Norges forhold til NATO å gjøre?
 • Alle: Hvordan vil dere definere "kald krig"?

C. Lærerstyrt plenumssamtale:

 • Hva forteller kildene dere har lest om hvordan Norge ble trukket inn i den kalde krigen?
 • Refleksjon: Hvorfor forteller artiklene mer enn hver enkelt kilde? (la gruppene summe sammen før de svarer høyt)
 • Oppsummering av kunnskap: Hva mener dere er det viktigste dere har lest i dag om "Norge og den kalde krigen"?

Forslag til videre arbeid: 

Lærer oppsummerer kronologisk og lager en tidslinje med sentrale begreper og hendelser på tavla. 

«Norske varer gjennom Marshall-hjelpen», til salgs i Steen og Strøm i Oslo, 1950. Foto: NTB Scanpix

 


Kompetansemål

 • beskrive bakgrunnen for sentrale kriger og konflikter på 1900-tallet og drøfte om fredsslutningene bidro til å skape fred, samarbeid og forsoning
 • gjøre rede for tanker og ideologier som lå til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for utviklingen av det moderne demokratiet
 • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver
Emneord: Etter 1945
Publisert 8. mars 2019 16:55 - Sist endret 17. sep. 2021 18:09