Kildekritikk: Hvordan granske en kilde?

Kildekritikk handler om å vurdere kildens troverdighet og brukbarhet.

For å granske og bruke kilder må du gjennom punktene under. Du trenger ikke følge punktene i denne rekkefølgen, men du må være innom alle. Da lærer du deg etter hvert å være kildekritisk og vurdere hva slags kilder du kan stole på.

Kildekritikk handler også om å vurdere kildens brukbarhet. Selv om en kilde er full av faktafeil og løgn, kan den likevel fortelle oss noe, for eksempel om den som har skrevet kilden.  

Fremgangsmåte:

Finn ut hva slags kilde dette er

  • Er det et brev, en dagbok, et register, et bilde, en lov, saga, statistikk, telegram, notat, skjønnlitteratur, film, med mer?
  • Reflekter over hvilken betydning kildetypen har for den videre granskningen.

Bestem tid og opphav

  • Når er kilden fra? Hvilken betydning har det?
  • Hvem har produsert/skrevet kilden?
  • Representerer opphavspersonen seg selv eller et større miljø/organisasjon/institusjon/politisk parti? Hvilken betydning har dette?

Les og gransk kildens innhold

  • Hva sier kilden?
  • Hva er fakta, hva er meninger og tolkninger?
  • Hva forteller kilden om den som har skrevet kilden og om konteksten (sammenhengen, tid og sted) kilden er skrevet i?

Bestem brukbarhet

  • Er den troverdig? Det må du vurdere i sammenheng med det du har kommet frem til i punktene over. Du må også vurdere kilden opp mot læreboka, artikler og det man ellers vet om perioden.

  • Er den brukbar og relevant til det jeg skal undersøke? En kilde kan være god i en sammenheng og mindre god eller dårlig i en annen. Hva kan du bruke fra denne kilden og hva må du finne i andre kilder?

Emneord: Til lærer
Publisert 22. feb. 2019 09:34 - Sist endret 17. mars 2020 08:55