Arrestert bak jernteppet

Kildeintroduksjon

Ung, norsk journalist ble hentet av østtyske grensevakter.

Under den kalde krigen var Tyskland delt i to: Vest-Tyskland (BRD) og Øst-Tyskland (DDR). Byen Berlin var også delt i to av en mur fra 1961. Grensen var stengt og man kunne ikke bevege seg fritt mellom øst og vest.

Kilden under en rapport skrevet av jurist og diplomat Petter Graver som fra 1969 var bestyrer for Militærmisjonen i Berlin. Militærmisjonen ble etablert i 1945 og ivaretok norske militære og politiske interesser i Tyskland. 

Rapporten handler om en episode på grensen mellom øst og vest der en norsk journalist havnet i trøbbel på en svømmetur. 

Andre side i rapporten fra Militærmisjonen.

Kilden

Tittel: Journalist T.B. oppbrakt av østtyske grensevakter
Datering: 1969
Opphav: Petter Graver ved Militærmisjonen, 23. juni 1969
Hentet fra:

Riksarkivet, Utenriksdepartementet 39.12/31-39.13/1 diverse politiske, folkerettslige spørsmål. RA/S-6794/D/Da/Dac/L2011

Rettigheter:

CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Det Kgl. Utenriksdepartement.

Militærmisjonen ble søndag gjennom presse og kringkasting oppmerksom på at en norsk statsborger lørdag aften under badning i Glienicker See, en mindre innsjø hvor grenselinjen går midt i sjøen, var blitt oppbrakt av østtyske grensevakter, men at han var blitt løslatt igjen noen timer senere.

Ved henvendelse til herr Falk hos Senator für Jugend und Sport har Militærmisjonen fått opplyst at norsk statsborger journalist T.B., 24 år gammel, under badning i Glienicker See lørdag aften den 21. ds. [den samme måned] hadde fått krampe i benet og hadde holdt seg fast i et DDR-grensemerke. En østtysk patruljebåt hadde først skutt varselskudd og var deretter kommet hen til herr B. Han hadde på oppfordring gått opp i båten til det østtyske grensepoliti. Herr B. hadde under avhør fortalt at han hadde svømmet for langt ut og hadde fått krampe i benet. Han ble deretter overgitt til det vestberlinske politi kl. 23.30 samme aften på Glienicker Brücke. Søndag reiste han i samsvar med sin reiseplan for å besøke bekjente i Strassbourg. Herr Falk har lovet Militærmisjonen en nærmere rapport om tildragelsen.

Militærmisjonen vil gjerne tilføye at episoden ikke er helt uvanlig i Berlin. Under en grensebefaring jeg nylig foretok ledsaget av en høyere politioffiser fikk jeg opplyst at det med jevne mellomrom hender at båter eller badende kom over grenselinjen. (Det dreier seg om sjøer og elver ned til 150 m bredde). Såfremt vedkommende ikke forsøker å flykte blir de oppbrakt, tatt i avhør og deretter løslatt etter noen timer. I enkelte tilfelle har de vært pålagt en bot for å ha krenket DDR’s territorialfarvann. Hvis vedkommende forsøker å ta seg tilbake til Vest-Berlins område, må han imidlertid regne med å bli beskutt og det har forekommet tilfelle hvor folk er blitt drept.

Gjenpart sendt ambassaden i Bonn.
[sign.]
Petter Graver

 

[Kommentar påskrevet for hånd]
Lykken har en merkelig tendens til å være bedre enn forstanden. Det kan da også trenges. Th. B. [antakeligvis utenriksråden som er fremvist dokumentet]

Publisert 7. mars 2019 08:20 - Sist endret 11. mars 2020 13:13