Avhoppere fra polsk skip

Kildeintroduksjon

Flyktninger under den kalde krigen.

Under den kalde krigen var Europa delt mellom øst og vest og man kunne ikke reise fritt over grensene.

I Utenriksdepartementets arkiv finnes flere kilder som omhandler avhoppere fra det polske turistskipet "Batory" i 1960-åra. Avhopperne søkte om politisk asyl i Norge. 

Politiet satte avhopperne i varetektsfengsel mens deres identitet og sak ble undersøkt. 

Kilde fra Utenriksdepartementets arkiv hos Riksarkivet. 

Kilden

Tittel: Avhoppere fra polsk skip
Datering: 1966 og 1969
Opphav: Utenriksdepartementet
Hentet fra: Utenriksdepartementet. Riksarkivet RA/S-6794/D/Da/dac/L2009
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

Kilde 1

FORTROLIG
N O T A T
Polske og Tsjekkiske avhoppere fra M/S Batory 3. september 1966.

Fra politiadjutant Denstad ved Overvåkingssentralen har jeg fått noen opplysninger om avhopperne fra det polske skip ”Batory” som anløp Oslo 3.09. Det var i alt 7 personer, hvorav 4 polakker og 3 tsjekkere.

Samtlige er yngre folk – innenfor aldersgruppen 25 – 38 år. En av avhopperne er kvinne, ”økonomisk planarbeider”, forlovet med en av de andre avhopperne. 4 av dem har teknisk utdannelse. Forøvrig er en lærer og en prokurist i en handelsorganisasjon. 

3 av polakkene (bygningstekniker, elektronikk-ingeniør, telefonmekaniker) ønsker å slå seg ned i Vest-Tyskland. 2 av disse etterlater seg hustru og barn i Polen. 

Ingen av avhopperne har oppgitt å være medlem av kommunistpartiet. En felles motivering av hos samtlige er misnøye med forholdene i Polen og Tsjekkoslovakia, ønsket om å komme til et fritt land og bedre utsikt til å oppnå en høyere levestandard. 

Under ”Batory´s” anløp av København nylig hoppet 15 passasjerer av. Overvåkingssentralen vil skaffe en tilsvarende oversikt over disse avhopperes bakgrunn.

UD, 5. Politiske kontor, 7.september 1966. 
(Per G. Schøyen)

Kilde 2

Det Kgl. Utenriksdepartement                                   Dato: 16.5.69
Fortrolig melding
Fra: Utenriksdepartementet
Til: Ambassaden, Warszawa
Sak: Polske avhoppere fra ”Batory”
 

Siste åtte dager har i alt femti polakker hoppet av fra Batory i norske farvann. Av hensyn til behandlingen av dette uvanlig store antall asylsaker ber Fremmedmyndighetene opplyst hvorvidt man fra Warszawa har noen teori vedrørende mulig foranledning til de tallrike avhopp. 

Kilde 3

Det Kgl. Utenriksdepartement                                   Dato: 19.5.69
Fortrolig melding
Fra: Ambassaden, Warszawa                                    
Til: Utenriksdepartementet
Sak: Polske avhoppere fra ”Batory”
 

Det har i den senere tid ikke skjedd noen indrepolitisk utvikling eller vært truffet konkrete tiltak som skulle kunne være foranledning til det store antall avhopp fra ”BATORY”. Det antas at avhoppene må sees på bakgrunn av generell utilfredshet blant visse lag av befolkningen over de materielle vilkår og manglende utsikter til en bedre politisk og økonomisk fremtid. Eksempelet fra de første vellykkede avhopp må også antas å ha smittet. Avhoppene har ikke vært berørt overfor Ambassaden av de polske myndigheter. 

R.

Publisert 7. mars 2019 09:57 - Sist endret 12. mars 2020 21:03