4000–1700 f.Kr.: yngre steinalder

Yngre steinalder, «neolitikum», er steinaldernes slutt­epoke og tiden da jordbruket tas opp. 

Introduksjon til perioden ->

4000–1700 f.Kr.: yngre steinalder

Forfattere i denne perioden