Historiefaget

Her kan du lese artikler om historiefaget. Artiklene om historiefaget handler om fagets egne historier (historiografi), hva som er fagets metode, hva som er sentrale disipliner (temaer) og på hvilke måter historie har relevans idag.