Velferdsstat og trygd

Hva er sammenhengen mellom trygd og velferdsstat?

Lærerveiledning

Kort introduksjon i plenum 

Hva kan du allerede? Diskuter spørsmålene:

 1. Hva er økonomisk vekst?
 2. Betyr økonomisk vekst at alle får det bedre? 
 3. Hva er en velferdsstat?
 4. Refleksjon: Hva skjer hvis Norge slutter å være en velferdsstat?

I par

 1. Gå til kilden: På veien mot Folketrygd og finn opphav og når kilden ble skrevet. 
 2. Hvem har skrevet kilden?
 3. Les selve kilden (ikke kildeintroduksjonen) og vurder om kilden kan brukes til å finne ut hvordan velferdsstaten var i Norge etter 1945. 
 4. Les kildeintroduksjonen. Hva er forskjellen på kildeintroduksjonen og selve kilden? 
 5. Gå til kildesamlingen: Studer overskrifter og ingress: Hvilke andre kilder tror dere kan brukes til å finne ut mer om velferdsstaten? 

Individuelt

Les artiklene "Trygghet og økt velferd" og "Velferdsordningene utvikles"

I plenum: Oppsummering av kilde og artikkel.

Skriv ned svarene.

 1. Hva var argumentene for å innføre en Folketrygd?
 2. Hvordan skulle Folketrygden finansieres?
 3. Hva er sammenhengen mellom folketrygd og velferdsstat?
 4. Hva er sammenhengen mellom velstand og velferd?
 5. Hva er forskjellen på det norske trygdesystemet og for eksempel det amerikanske?

Forslag til videre arbeid

Oversikt over utviklingstrekk i Norge etter 1945

Det offentlige tok et ansvar for å bygge ut helsestell og skolevesen. Et spedbarn er på kontroll veies på Hamar helsestasjon i 1949. Foto: Normann/Domkirkeodden fotoarkiv

Kompetansemål 

 • Elevene skal gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers livsutfoldelse. 
Emneord: Etter 1945
Publisert 13. mars 2019 12:11 - Sist endret 17. sep. 2021 18:07