Velferdsstat i gjenreisningsårene

Velferdsstaten ble for alvor utviklet etter andre verdenskrig.

Oppvarming

Hva er forskjellen på den norske og den amerikanske velferdsstaten?

Studer velferdsstaten 1945-1967 gjennom å lese primærkilder:

Oppgave 1

a. Les kildeintroduksjonen til kilden Fellesprogrammet og finn ut når Fellesprogrammet ble utformet.

b. Les første del av selve kilden (under bildet) 1. programmet og finn ut hva kilden forteller om hvordan nordmenn var under krigen.

c. Forteller kilden den fulle og hele sannhet om nordmenn? Begrunn svaret.

d. Les neste del av kilden "Den økonomiske politikken" og finn tre mål politikerne hadde for den økonomiske politikken.

Oppgave 2

a. Hva er forskjellen på primærkilden dere nå har lest og stoff i læreboka?

b. Kilden er en normativ kilde - hva menes med det?

c. Kan man hente ut fakta i en normativ kilde? Begrunn svaret.

Oppgave 3

a. Studer tabellen i kilden Partiens representasjon på Stortinget.

b. Hvor mange prosent av stortingsrepresentantene hadde det største partiet i 1949?

c. Hvilken betydning hadde det på Stortinget?

Oppgave 4

a. Se de første 3 1/2 minuttene av NRK-intervjuet med Einar Gerhardsen om gjenreisningsårene

b. Hva mente Gerhardsen med at "ingen får kake før alle har fått brød"? 

c. Hva synes Gerhardsen var det beste og fineste i gjenreisningsårene?

Oppgave 5

a. Utforsk hva som var nye forslag ved å lese kilden På veien mot Folketrygden.

Refleksjoner i klassen

a. På hvilke måter angår velferdsstaten dere?

b. Hva skjer med Norge og nordmenn hvis vi fjerner trygdeordningene?

c. Hvem synes dere skal betale for veldferdsstaten og hvordan?

e. Har velferdsstaten noe med demokrati å gjøre? Begrunn svaret.

Forslag til videre arbeid:

Trygghet og økt velferd

Bedre levekår

Sosialdemokratiets storhetstid

Velferdsstat - en politisk begrepshistorie

 


Kompetansemål

  • utforske fortiden ved å finne, vurdere og bruke historisk materiale av ulik art som kilder i egne framstillinger
  • gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers livsutfoldelse
Emneord: Etter 1945
Publisert 7. mai 2019 13:30 - Sist endret 17. sep. 2021 18:07