Kilder 1830 – 1870: bygging av stat og nasjon

Publisert 26. apr. 2018 11:43

Kildeintroduksjon

«Den frygtelige borger Krig Som her i 4 aar har Raset Er nu til Ende, Rebelerne undertrygte, Negerne Eler Retere Sagt Slaven har faaet Sin fulde frihed, ja gudske laav, Norden har vundet En Stor Seier»

Publisert 23. apr. 2018 15:31

Kildeintroduksjon

«En vis Vemod trængte ind til min Sjæl da det sidste glimt af Fedrenelandet forsvand for mine Øine, og Horisonten omfattede kun Himmel og Hav»

Publisert 29. mai 2018 11:28

Kildeintroduksjon

I følge Sundt var skikken med nattefrieri en viktig årsak til at så mange barn på landsbygda ble født utenfor ekteskapet.  

Publisert 31. juli 2018 14:49

Kildeintroduksjon

«Naar man ser denne Bygning i saa stor Afstand, at man ikke hører den Larm, som Maskineriets Drift foraarsager, saa skulde man snarere tro, at det var et Pallads end en Fabrik.»

Publisert 8. sep. 2018 11:49

Kildeintroduksjon

"For at komme til en rigtig Opfatning maa man her see bort fra den tilvante Skrivebrug og derimod see nærmere paa Folkets Talebrug."

Boksider fra Ministerialbok
Publisert 27. feb. 2018 14:46

Kildeintroduksjon

Den smittsomme sykdommen kolera rammet Asker og Bærum i september 1853. I kirkeboken kan man studere hvilke fatale konsekvenser dette fikk for befolkningen i bygda.

Publisert 8. sep. 2018 11:49

Kildeintroduksjon

Debatten om et norsk skriftspråk var et hett tema på midten av 1800-tallet. Ivar Aasen mente man skulle lage et nytt norsk skriftspråk basert på norske dialekter. Dette var mange uenige i. 

Publisert 31. aug. 2018 12:35

Kildeintroduksjon

Rapport om fisket i Lofoten etter ny lov om fritt hav og fritt fiske.

Publisert 31. juli 2018 12:37

Kildeintroduksjon

«Vel tilbake på Sinsen førte vertinnen oss damer til sine private rom, hvor soveværelsene lå, og hvor det hersket komfort, som vi enkle mennesker vanskelig hadde kunnet forestille oss.»