1830–1870: bygging av stat og nasjon

To store oppgaver stod foran det (nesten) frie Norge fra 1814. Det første var en formell og konkret oppgave: staten skulle organiseres i et statsapparat og institusjoner bygges. Den andre var kulturell og i tråd med hva som skjedde i mange land, nemlig nasjonsbyggingen. Begge skjøt fart fra 1830-årene.

Introduksjon til perioden ->

1830–1870: bygging av stat og nasjon

Forfattere i denne perioden