Magnus Lagabøtes landslov – om sex og utroskap

Kildeintroduksjon

Hva var straffen for utroskap i middelalderen?

Magnus Lagabøtes landslov er Norges første lov som gjaldt for hele landet. Loven dreide seg i stor grad om jordeiendom, men den la seg også opp i den mest intime delen av folks privatliv – seksuallivet.

Magnus Lagabøtes landslov trådte i kraft i 1274. Tidligere hadde man hatt landskapslover for de ulike landsdelene – lovene for Gulating, Frostating, Eidsivating og Borgarting.

Landsloven ble utarbeidet av kong Magnus 6. Håkonsson «Lagabøte». Tilnavnet lagabøte betyr lov-forbedreren, og ble gitt kong Magnus på grunn av hans arbeid med den nye landsloven. Magnus Lagabøtes landslov bygget på romersk lovgivningstradisjon og førte til at norsk lovgivning ble mer lik den europeiske.

Det er ikke bevart noe originalmanuskript av Magnus Lagabøtes landslov slik den ble utformet i 1274, men det er bevart 35 versjoner som er eldre enn 1350 i tillegg til mange fragmenter av lovteksten. Det at det finnes så mange manuskripter av loven, betyr at den var mye i bruk, og at mange mennesker kjente til den. Magnus Lagabøtes landslov gjaldt helt til 1687, da den ble avløst av en ny landslov, Christian 5.s Norske Lov.

I kildeutdraget kan du se hva landsloven sa om sex utenfor ekteskap, såkalt leiermål.

Mannhelgbolken i Landsloven omhandler vern av liv og eiendom. På denne siden står det om bot mot seksuell omgang med en annen manns kone. Manuskriptet MS. 4° 1 tilhører Nasjonalbiblioteket i Oslo, og er fra 1300-1325.

Kilden

Tittel: Magnus Lagabøtes landslov, Mannhelgebolken, kap. 27 (om leiermål) og 30 (om leiermålsbøter).
Datering: 1274
Opphav: Magnus (6. Håkonsson) Lagabøte
Hentet fra: Magnus Lagabøtes landslov, utgitt ved A. Taranger 1915
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert.]

Kap. 27. Om leiermål.

  1. Om noen gjør en så stor usømmelighet at han ligger hos en annens ektehustru, da skal han bøte til ektemannen hva tolv menn dømmer, lovlig oppnevnt for retten. Men om han sier han er uskyldig, da må han få tolv menn til å sverge på at han er uskyldig.
  2. Om noen inngår forlik med den som har ligget hos hans hustru, da skal ektemannen tilsi ham fred. Men om han atter tar sin hustru til ekte, og hin ligger hos henne for annen gang mens deres ekteskap består, da er han en like stor fredsbryter som en som dreper en mann.

Kap. 30. Om leiermålsbøter.

  1. Alle kvinner som har mannlige slektninger som ikke tar seg av dem, skal ingen ta mer enn lagarett for leiermål med dem. Det er en mark sølv. Men om kvinnens frender vil legge til henne en slik medgift som seks skjønnsomme menn skjønner at den som har beligget henne godt kan ta imot, og vil han som har ligget med kvinnen enda ikke feste henne, da skal han bøte en slik erstatning for kvinnen som tolv menn, lovlig oppnevnt, vil tildømme henne. Men om kvinnens frender ikke vil tillegge henne medgift, da skal den som har beligget henne både tilby og bøte lagarett. Men om den som etter loven eier erstatningen ikke vil ta imot, og angriper den mann som har beligget kvinnen, da angriper han sakløs mann og svarer derfor således som loven vitner.
  2. Men alle de møyer eller koner som menn tar seg av, om disse blir beligget, da skal i det tilfelle tolv menn, lovlig tilnevnt, dømme både om deres erstatning og giftermålsspille, ettersom de tolv mennene ser at den er vel hedret med han som har å innkreve erstatningen.
  3. Om en mann skryter av at han har ligget med en kvinne, selv om hun sier hun er uskyldig etter loven, da skal han allikevel bøte slik erstatning for kvinnen som om han var sannskyldig i den sak, og han skal kalles mindre mann.
  4. Arving skal ta erstatning for hver kvinne som er beligget, dog karmann, men ikke kvinne, selv om hun er arving, og så vel den umyndige karmann som andre, og hans verge mottar den på hans vegne. Med mindre hun har ektemann, da tar han selv erstatning for sin kone.
  5. Kvinne tar selv sin erstatning om hun blir banket [mishandlet] og hun ikke har ektemann.
Publisert 19. apr. 2018 16:01 - Sist endret 12. mars 2020 23:04