Magnussønnenes saga - om middelalderbyene

Kildeintroduksjon

Kong Øystein 1. Magnusson bygget kirker, havner og klostre langs hele kysten, ifølge sagaen. 

Øystein 1. Magnusson var konge ca. 1088-1123. Han regnes som Bergens andre grunnlegger, etter sin farfar Olav Kyrre. Magnussønnenes saga handler om Magnus Berrføtts tre sønner Øystein, Sigurd (Jorsalfare) og Olav. De var halvbrødre og ble konger samtidig ved farens død. De regjerte fra 1103 til den lengstlevende, Sigurd Jorsalfare, døde i 1130.

Sagaen er en del av Heimskringla – en samling kongesagaer skrevet av den islandske høvdingen og historieskriveren Snorre Sturlason på 1200-tallet. Verket består av totalt 17 sagaer om konger på 800-1100-tallet.

Sagaene inneholder flere skaldekvad, en spesiell form for dikt. Skaldekvadene har sannsynligvis vært overlevert muntlig fra generasjon til generasjon, og Snorre Sturlason brukte dem som kilder for fortellingene – i tillegg til sagn og egen diktning. Snorre Sturlason laget kongesagaene for å underholde og lære bort historie til den norske og islandske overklassen i sin samtid, altså opptil flere hundre år etter at hendelsene han skriver om fant sted.

Navnet Heimskringla ble gitt samlingen i nyere tid på grunn av de to første ordene kringla heimsins som betyr ”den runde jordskriva”. Heimskringla er den mest berømte av flere kongesagaer fra middelalderen. Ingen andre enkeltverk har hatt større betydning for ettertidens bilde av vikingtid og middelalder i Norge.

På begynnelsen av 1100-tallet starten den viktige tørrfiskhandelen. De første kirkene og havneanleggene vi hører om i kildeutdraget under kan ha en sammenheng med den økonomiske utviklingen langs kysten i denne perioden.

Tittelfrise tegnet av Gerhard Munthe
Tittelfrise tegnet med penn og pensel på papir av Gerhard Munthe (1899). Foto: Therese Husby / Eier: Nasjonalmuseet. 

Kilden

Tittel:

Magnussønnenes saga, kapittel 14

Datering: ca. 1230
Opphav: Snorre Sturlasons Heimskringla
Hentet fra: Snorre Sturlasøn: Kongesagaer, oversatt av Gustav Storm i 1900.
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er lett modernisert.]

Kong Øystein hadde gjort mye nyttig hjemme i landet mens kong Sigurd var på reise. På Nordnes i Bjørgvin grunnla han Munkeliv kloster og ga det mye [jorde]gods og oppførte Mikalskirken, en vakker steinkirke. Han lot også bygge Apostelkirken, en trekirke, i kongsgården. Der lot han også bygge den store kongshallen, det staseligste trehus som har vært bygget i Norge. Han lot også bygge en kirke på Agdenes og en havn der det før hadde vært havneløst. I kongsgården i Nidaros lot han bygge Nikolaskirken, og denne bygningen var meget omhyggelig utført med utskjæringer og alskens utsmykning. Han lot også bygge en kirke i Vågan på Hålogaland og la inntekter til den.

Publisert 14. mars 2018 12:21 - Sist endret 12. mars 2020 23:04