Med krydder og kramsøm til Arendal

Kildeintroduksjon

Hvilke ingredienser hadde man tilgang på når man skulle lage mat på 1700-tallet? Dette, og mye annet, kan du få svar på i norske tollprotokoller.

I løpet av 1700-tallet opplevde Norge en kraftig vekst i næringslivet. Det var stor etterspørsel i Europa etter norske varer som trelast og fisk. Økt eksport bidro også til økt import og til at nordmenns kjøpekraft samt tilgang på varer av ulike slag ble langt større.

Den viktigste importen til Norge var importen av korn, som var livsnødvendig i deler av landet. Andre importvarer var av mer eksklusiv og eksotisk art. Dette var ofte dyre varer forbeholdt det øvre sosiale sjiktet i Norge. Eksotiske varer fra Asia og Sør-Amerika kom som regel til Norge via handelskompanier med sete i Amsterdam eller København.

I kildeutdraget under kan du lese en oppføring fra Arendal tollprotokoll i 1786. Her kan du studere hvilke varer et norsk skip kunne ha med seg hjem fra Amsterdam på slutten av 1700-tallet. Noen av varene i lasten kjenner vi godt fra i dag, mens andre er mer ukjente.

For forklaring på ukjente varenavn og betegnelser for mål og vekt brukt i kilden: se ordforklaringer nederst på siden.

Tollprotokollene er en nyttig kilde hvis man vil studere handel og sjøfart på 1700-tallet. Alle skip som seilte inn eller ut av Norge eller mellom de norske tollstedene ble registrert med navn og størrelse på skipet, skipperens navn og hjemsted, hvor skipet hadde tenkt seg til eller hvor det kom fra, samt hvilke varer og hvor store kvanta det hadde i lasten. På Riksarkivet i Oslo oppbevares det årlige tollprotokoller for samtlige tollsteder i Norge for store deler av 1700-tallet. Foto: Digitalarkivet.no

Kilden

Tittel: Utdrag fra Arendals tollprotokoll for innkommende trafikk 1786: Nr. 356 og 404, Skipper Christian Henrichsen
Datering: 1786
Opphav: Arendal tolldistrikt
Hentet fra: Aust-Agder fylke, Tollmateriale nr. 105.1 (1786-1786), Protokollside, Side 69b-70b og 79b-84a 
Rettigheter:

CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert.]

Nr. 356.
Den 26. [juli, 1786] ankom fra Amsterdam skipper Christian Henrichsen, borger i Arendal, med sitt førende og her hjemmehørende skip, kalt Hellena Maria. Drektig, etter Arendals målebrev av 2. mai 1785, 138 trelast- og 88 ½ kommerselester og til fortolling medbragt [...]

for Peder Thomasen:

 • Et parti rug målt til 120 tønner
 • 1 fustasje med:
  • 5 pund perlegryn
  • 6 pund rosiner
  • 6 pund korinter
  • 6 pund mandler
  • 4 pund tørre pærer
  • 4 pund tørre pomeranseskall
  • ½ pund kanel
  • ½ pund muskat
  • 1 pund ingefær
  • 1 pund pepper
  • ½ pund ullgarn
 • 1 krukke med 2 pund syltet ingefær, krukken verdt 8 skilling
 • 1 blikktrommel i grått papir, verdt 48 skilling
  • med 20 pund pepperkaker, verdt 48 skilling
 • 1 kurv med:
  • 5 pund fernambuk
  • 8 pund isenfarge
  • 10 pund sølverglød, verdt 72 skilling
  • 2 pund indigo
  • 150 tasker kjønrøk
 • 1 kurv jern i arbeid, vektig 7 lispund og 8 pund
 • 1 kurv blekhvit, vektig 100 pund
 • 1 kurv med:
  • 50 pund brunrødt, verdt 2 riksdaler
  • 50 pund okergul, verdt 3 riksdaler
 • 1 fustasje rapsolje, holt 1 anker
 • 2 fustasjer linolje, 2 anker
 • 1 fustasje med følgende:
  • 40 pund mandler
  • 8 pund allehånde verdt 1 ½ riksdaler
  • 6 pund pepper
  • 1/2 pund muskatt
  • 24 alen flaggduk
  • 40 alen hvit katun
  • 1 ris skrivepapir
  • 1000 alen hvite bendler
  • 100 pennefjærer
 • 1 pakke i matter med 2 lispund seilgarn
 • 1 dusin tjærekvaster, verdt 1 ½ riksdaler
 • 1 pakke i lin med 24 alen fint dynevar

For Stian Herlofsen:

 • Et parti rug målt til 142 tønner
 • 1 fustasje rosiner, vektig 70 pund
 • 1 fustasje korinter, vektig 70 pund
 • 1 fustasje okergul, 60 pund verdt 2 ½ riksdaler
 • 1 fustasje linolje, 2 anker
 • 1 fustasje tvebakk, ½ tønne
 • 1 kurv med følgende:
  • 20 pund hornlim
  • 16 pund ingefær
  • 10 pund allehånde, verdt 1 ½ riksdaler
  • ½ pund kanel
  • 1 pund muskatt
  • ½ pund kardemomme
  • 9 pund tørre pomeranseskall
  • 2 lispund seilgarn
 • 2 dusin malekoster, verdt 1 ½ riksdaler
 • 1 stk. harpiks, vegtig 60 pund
 • 1 pakke med 3 lispund heklet lin
 • 2 kurver syltet ingefær
 • 10 bunter kjønrøk, 250 tasker
 • 8 ledige stenkrukker, verdt 1 riksdaler
 • 3 ris gråpapir
 • 4 kurver med 4 gross lange tobakspiper, verdt 6 riksdaler

Erich Thomle:

 • 1 kurv hollandske tobaksblader, vektig 356 pund
 • 1 kurv med følgende:
  • 2000 pennefjær
  • 30 pund pudder
  • 2000 alen hvite bendler
  • 1 stykk nettelduk, verdt 10 riksdaler
  • 30 alen flaggduk
 • gjørtlerarbeide, verdt 5 riksdaler
 • 1 dusin malekoster, verdt 72 skilling
 • 1 kurv med 4000 kramsøm samt pundtsøm og jern i arbeide, 3 lispund og 8 pund
 • 2 kurver fiken, vektig 40 pund
 • 1 kurv med følgende:
  • 16 pund okergul, verdt 72 skilling
  • 6 pund sølverglød, verdt 48 skilling
  • 1 pund sinober
  • 1 pund blausel
  • 2 pund indigo
  • 100 tasker kjønrøk
 • 1 kasse med 200 sitroner
 • 2 kasser hvit såpe
 • 2 fustasjer linolje, 1 ½ anker
 • 1 pakke Virgin tobaksblader, 200 pund
 • 1 pakke med 3 lispund heklet lin
 • 1 pakke med 30 pund bomull
 • 1 pakke med 10 pund krakmandler og 15 pund Cathrinesvisker
 • 2 pakker med 3 dusin tjærekvaster, verdt 3 ¾ riksdaler
 • 13 ost, vektig 11 lispund
 • 1 fustasje rosiner, 80 pund
 • 1 fustasje bleghvit, 120 pund
 • 3 fustasjer brunrødt, 100 pund verdt 4 riksdaler
 • 2 fustasjer okergul, 80 pund verd 3 3/4 riksdaler
 • 1 fustasje linolje, 1 anker

For Salve Kallevig:

 • 1 fustasje blekhvit, vektig 100 pund
 • 2 fustasjer linolje, 2 anker
 • 1 kurv jern i arbeid, vektig 5 lispund og 3000 kramsøm
 • 12 ost, vektig 14 lispund og 8 pund
 • 1 bunt kjønrøk, 100 tasker

For Hans Herlofsen:

 • 1 fustasje rosiner, 56 pund
 • 1 fustasje korinter, 56 pund
 • 1 fustasje blekhvit, 120 pund
 • 2 fustasjer med 4 anker linolje
 • 1 kurv med følgende:
  • 6 pund indigo
  • 6 pund jernvitriol
  • 1000 alen hvite bendler
  • 16 alen hvid katun
  • 60 alen flaggduk
  • 3 lispund og 8 pund seilgarn
 • 1 kurv grovt stentøy, verdt 3 riksdaler
 • 1 kurv jern i arbeid og pundtsøm vektig 9 lispund og 8 pund
 • 3 bunter kjønrøk, 150 tasker
 • 2 ris gråpapir

For Engelbreth Fahslan:

 • Et parti rug, bygg og havre målt til:
  • 20 tønner rug
  • 10 tønner bygg
  • 10 tønner havre
 • 24 ost, vektig 1 skippund  og 12 lispund
 • 1 kurv med følgende:
  • 60 pund brunrødt, verdt 2 1/2 riksdaler
  • 60 pund blekhvit
  • 24 pund hornlim
 • 1 kurv med følgende:
  • 50 pund raspet brasilienholt
  • 40 pund rosiner
  • 50 pund korinter
  • 30 pudn svisker
 • 2 dusin malekoster, verdt 1 ½ riksdaler
 • 1 kurv jern i arbeid, verdt 8 lispund og 8 pund
 • 1 pakke med 1000 pennefjærer

For Jens Thue:

 • 1 fustasje med følgende:
  • 8 pund raspet fernambuk
  • 46 pund blekhvit
  • 4 pund gurkemeie, verdt 1 riksdaler
  • 16 pund anis
  • 5 pund tørre pomeranseskall
  • 190 pund risengryn
  • 30 pund ståltråd
  • 2 lispund seilgarn
  • 2 dusin malekoster, verdt 1 ½ riksdaler
  • 5000 synåler
  • 5000 hårnåler
  • 24 pund kanarifuglefrø
  • 30 alen dobbelt bred kreppflor
 • 2 fustasjer med 2 anker linolje
 • 1 kurv grovt stentøy, verdt 1 1/2 riksdaler
 • 1 pakke med 2 pund grønn te
 • 1 pakke med 1 pund tørr sjampinjong
 • 10 ost, vektig 1 skipund og 2 lispund

For Daniel Juell:

 • 28 ost, vektig 1 skipund og 4 lispund
 • 1 krukke smør, vektig 12 pund
 • 2 fustasjer med 2 anker linolje
 • 1 ris skrivepaipr
 • 2 ris gråpapir

For Christopher Furst:

 • et parti rug, målt til 101 tønner
 • 1 fustasje mandler, vektig 120 pund
 • 1 kurv med følgende:
  • 1 lispund og 8 pund heklet hamp
  • 10 pund blekhvit
  • 8 pund gurkemeie, verdt 2 riksdaler
  • 8 pund tørre pommeranseskall
  • 4 pund mønje
  • 4000 kramsøm
 • 2 lispund  og 8 pund jern i arbeid
 • 1 kasse hvit såpe, vektig 50 pund
 • 1 fustasje med 4 anker linolje
 • 23 ost, vektig 21 lispund og 8 pund
 • 4 fustasjer smør, vektig 14 lispund

For Ellef Hansen:

 • 1 kurv med følgende:
  • 7 pund allehånde, verdt 1 riksdaler
  • 1/2 pund muskatt
  • 1 ½ pund kardemomme
  • 1 pund neliker
  • 1 pund saffran
  • 40 pund blekhvit
  • 1 pund ingefær
  • 24 pund mandler
  • 2 dusin malekoster, verdt 2 ½ riksdaler
 • 1 kurv med følgende:
  • 40 pund rosiner
  • 40 pund korinterer
  • 40 pund svisker
  • 60 pund risengryn
 • 1 kurv med 24 skipsskraper, samt stekepanner og jern i arbeid, vektig 7 lispund og 8 pund
 • 1 ris karduspapir

For Lars Aschelsen:

 • et parti rug, målt til 101 tønner
 • 29 ost, vektig 1 skippund og 145 lispund
 • 1 fustasje tobaksblader, vektig 900 pund

For kammerråd Ebbell:

 • 1 kurv med følgende:
  • 20 pund rosiner
  • 16 pund korinter
  • 20 pund svisker
  • 24 pund risengryn
  • 1/2 pund pepper
  • 1 pund ingefær
  • 6 pund kanarifuglefrø
  • 2 pund blekkpulver, verdt 32 skilling
 • 3 små krukker bomolje, verdt 2 riksdaler

For skipper Henrichsen selv:

 • et parti rug, målt til 40 tønner

Les original kildetekst

No. 356 den 26te [juli, 1786] ankom fra Amsterdam skipper Christian Henrichsen Borger til Arendal med sit førende og her hjemmehørende skib Hellena Maria kaldet. Dregtig efter Arendals Maalebrev af 2den Maii 1785 paa 138 Trælast og 88 ½ Commerse læster og til fortolding medbragt [...]

for Peder Thomasen:

 • Et partie Rug udmaalt til 120 tønder
 • 1 fustage derudi
  • 5 pund Perlegryn
  • 6 pund Rusiner
  • 6 pund Corrender
  • 6 pund Mandler
  • 4 pund tørre Pærer
  • 4 pund tørre Pommerantzeskall
  • ½ pund Caneel
  • ½ pund Muskatter
  • 1 pund Ingefær
  • 1 pund Pepper
  • ½ pund Uldgarn
 • 1 kruke med 2 pund syltet ingefær, kruken værd 8 skilling
 • 1 blik trommel i graat papir værd 48 skilling
  • Derudi 20 pund Pepperkager værd 48 skilling
 • 1 kurv med
  • 5 pund Fernambuk
  • 8 pund Isenfarve
  • 10 pund Silberglit værd 72 skilling
  • 2 pund Indigo
  • 150 tasker Kønrøg
 • 1 kurv Jern i arbeid vog 7 lispund 8 pund
 • 1 kurv Bleghvidt vog 100 pund
 • 1 kurv derudi
  • 50 pund brunrødt verdt 2 riksdaler
  • 50 pund okergeel verdt 3 riksdaler
 • 1 fustage Rap ollie holt 1 anker
 • 2 fustager Lin ollie 2 anker
 • 1 fustage derudi følgende:
  • 40 pund Mandler
  • 8 pund Alspeis værd 1 ½ rd
  • 6 pund Pepper
  • 1/2 pund Muskatter
  • 24 alen Flagduk
  • 40 alen hviid Cattun
  • 1 Ris Skrive Papir
  • 1000 alen hvide Bendler
  • 100 Pennefiæder
 • 1 paque i matter med 2 lispund Seylgarn
 • 1 dusin Tiæreqvaster værd 1 ½ riksdaler
 • 1 paque i linnet med 24 alen fint Dynevahr

For Stian Herlofsen

 • Et partie Rug udmaalt til 142 Tønder
 • 1 fustage Rusiner vægtig 70 pund
 • 1 fustage Corrender vægtig 70 pund
 • 1 fustage Okergeel 60 pund værd 2 1/2
 • 1 fustage Lin ollie 2 anker
 • 1 fustage Tvebak ½ tønde
 • 1 kurv derudi følgende:
  • 20 pund Horn lim
  • 16 pund Ingefær
  • 10 pund Alspais værd 1 ½ riksdaler
  • ½ pund Caneel
  • 1 pund Muskatter
  • ½ pund Cardemome
  • 9 pund tørre Pomerantzeskall
  • 2 lispund Seylgarn
  • 2 Dusin Mahler koster værd 1 ½ riksdaler
  • 1 stk harpix vægtig 60 pund
 • 1 paque med 3 lispund hæglet Hør
 • 2 kurver syltet Ingefær
 • 10 bunter Kønrøg 250 tasker
 • 8 ledige Steenkruker værd 1 riksdaler
 • 3 ris graat Papir
 • 4 kurver med 4 gros lange Tobakspiper værd 6 riksdaler

Erich Thomle

 • 1 kurv hollandske Tobaksblader verd 356 pund
 • 1 kurv derudi følgende:
  • 2000 Pennefjæder
  • 30 pund Pudder
  • 2000 alen hvide Bendler
  • 1 stykk Netteldug værd 10 riksdaler
  • 30 alen Flagdug
  • Gjørtler arbeide værd 5 riksdaler
  • 1 Dusin Mahler koster værd 72 skilling
 • 1 kurv derudi 4000 Kramsøm samt Pundtsøm og Jern i arbeide 3 lispund 8 pund
 • 2 kurver Figner vægtig 40 pund
 • 1 kurv derudi følgende:
  • 16 pund Okergeel værd 72 skilling
  • 6 pund Silberglit værd 48 skilling
  • 1 pund Zinober
  • 1 pund Blausel
  • 2 pund Indigo
  • 100 tasker Kønrøg
 • 1 casse med 200 Citroner
 • 2 casser hvid Sæbe
 • 2 fustager Lin ollie 1 ½ anker
 • 1 paque Wirgini Tobaksblader 200 pund
 • 1 paque med 3 lispund hæglet Høer
 • 1 paque 30 pund Bomuld
 • 1 paque 10 pund Krakmandler og 15 pund Cathrine Svedsker
 • 2 paquer med 3 dusin Tiæreqvaster verd 3 ¾ riksdaler
 • 13 Ost vægtig 11 lispund
 • 1 fustage Rusiner 80 pund
 • 1 fustage Bleghvidt 120 pund
 • 3 fustager Brunrødt 100 pund verd 4 riksdaler
 • 2 fustager Okergeel 80 pund verd 3 3 /4 riksdlaer
 • 1 fustage Lin ollie 1 anker

For Salve Kallevig:

 • 1 fustage Bleghvidt vægtig 100 pund
 • 2 dito Lin olje 2 anker
 • 1 kurv Jern i arbeide vog 5 lispund og 3000 Kramsøm
 • 12 Ost vægtig 14 lispund 8 pund
 • 1 bunt Kønrøg 100 tasker

For Hans Herlofsen

 • 1 fustage Rusiner 56 pund
 • 1 fustage Corrender 56 pund
 • 1 fustage Bleghvidt 120 pund
 • 2 fustager med 4 anker Lin Ollie
 • 1 kurv med derudi følgende:
  • 6 pund Indigo
  • 6 pund Jern Vitriol
  • 1000 alen hviide Bendler
  • 16 alen hviid Cattun
  • 60 alen Flagdug
  • 3 lispund 8 pund Seylgarn
  • 1 kurv grofft Steentøy verd 3 riksdaler
  • 1 kurv Jern I arbeide og pundsøm vægtig 9 lispund 8 pund
  • 3 bunter Kønrøg 150 tasker
  • 2 ris graat Papir

For Engelbreth Fahslan

 • Et partie Rug, Bygg og Havre udmaalt til
  • 20 tønder Rug
  • 10 tønder Byg
  • 10 tønder Havre
 • 24 Ost vægtig 1 skippund 12 lispund
 • 1 kurv derudi følgende:
  • 60 pund Brunrødt værd 2 1/2 Riksdaler
  • 60 pund Bleghvidt
  • 24 pund Hornlim
 • 1 kurv derudi følgende:
  • 50 pund raspet Brasilienholt
  • 40 pund Rosiner
  • 50 pund Corrender
  • 30 pund Svedsker
  • 2 dusin Mahler koster værd 1 ½ riksdaler
 • 1 kurv Jern i arbeide verdt 8 lispund 8 pund
 • 1 paque med 1000 Pennefjærer

For Jens Thue:

 • 1 fustage derudi følgende:
  • 8 pund raspet Fernambuk
  • 46 pund Bleghvidt
  • 4 pund Gorkemeye værd 1 riksdaler
  • 16 pund Annis
  • 5 pund tørre Pommerantzeskall
  • 190 pund Rissengryn
  • 30 pund Staaltraad
  • 2 lispund seylgarn
  • 2 Dusin Mahler Koster værd 1 ½ riksdaer
  • 5000 Synaaler
  • 5000 Haarnaaler
  • 24 pund Canarie fugle frøe
  • 30 alen Dobbelt breed Kruse flor
 • 2 fustager med 2 anker Lin Ollie
 • 1 kurv grofft steen tøy værd 1 1/2 rd
 • 1 paque med 2 pund grønn the
 • 1 Paque med 1 pund tør Champinion
 • 10 Ost vægtig 1 skipund 2 lispund

For Daniel Juell

 • 28 Ost vægtig 1 skipund 4 lispund
 • 1 krukke Smør vog 12 pund
 • 2 fustager med 2 anker Lin Ollie
 • 1 ris Skrive paipr
 • 2 ris graat Papir

For Christopher Furst

 • Et partie Rug udmaalet til 101 tønder
 • 1 fustage Mandler vog 120 pund
 • 1 kurv derudi følgende:
  • 1 lispund 8 pund hæglet Hamp
  • 10 pund Bleghvidt
  • 8 pund Gorkemeye værd 2 riksdaler
  • 8 pund tørre Pommeratzeskall
  • 4 pund Minnie
  • 4000 Kramsøm
  • 2 lispund 8 pund Jern i arbeide
 • 1 casse hviid Sæbe vog 50 pund
 • 1 fustage med 4 anker Lin Ollie
 • 23 Ost vægtig 21 lispund 8 pund
 • 4 fustager Smør vægtig 14 lispund

For Ellef Hansen:

 • 1 kurv derudi følgende:
  • 7 pund Alspeis værd 1 riksdaler
  • 1/2 pund Muskatter
  • 1 ½ pund Cardemomme
  • 1 pund Negliker
  • 1 pund Saffran
  • 40 pund Bleghvid
  • 1 pund Ingefær
  • 24 pund Mandler
  • 2 dusin Mahler Koster værd 2 ½ riksdaler
 • 1 kurv derudi følgende:
  • 40 pund Rusiner
  • 40 pund Corrender
  • 40 pund Svedsker
  • 60 pund Rissengryn
 • 1 Kurv med 24 Skibsskraber, samt Stegepander og Jern i arbeyde vægtig 7 lispund 8 pund
 • 1 ris Carduus Papir

For Lars Aschelsen:

 • Et partie Rug udmaalet til 101 Tønder
 • 29 Ost vægtig 1 skipund 145 lispund
 • 1 fustage Tobaksblader vægtig 900 pund

For Cammer Raad Ebbell:

 • 1 Kurv derudi følgende:
  • 20 pund Rusiner
  • 16 pund Corrender
  • 20 pund Svedsker
  • 24 pund Risengryn
  • 1/2 pund Pebber
  • 1 pund Ingefær
  • 6 pund Canari Fugle Frøe
  • 2 pund Blik pulver værd 32 skilling
 • 3 smaa krukker Bom ollie værd 2 riksdaler

For Skipper Henrichsen selv

 • Et Partie Rug udmaalt til 40 Tønder

 

Ordforklaringer

Alen: 0,62753 meter

Anker: 38,6 liter

Bendel: brukes i børstebinderfaget. En liten bundt hår som er gjort klar til inntrekking i børstetreet.

Blausel: blåfarge

Brasilienholt: rødt fargestoff fremstilt av brasiltre

Dusin: 12 stykk

Fernambuk: Rødt fargestoff fremstilt av raspet brasiltre

Fustasje: fat eller tønne til å frakte og oppbevare varer i

Gjørtler: Håndverker som støper i metal, særlig i messing og bronse

Gross: 144 stykk (12 dusin)

Harpiks: kvae. Brukes blant annet i produksjonen av terpentin

Isenfarge: Jerngrå farge

Jernvitriol: jernsulfat, en kjemisk forbindelse. Brukes blant annet i farging av garn

Karduspapir: et grovt, tykt papir

Katun: lerretsaktige vevede bomullstekstiler

Kjønrøk: sotpulver, brukt som svart pigment i farger

Kommerselester: 2600 kg (gjennomsnitlig vekt på 5,89 kubikkmeter handelsvare)

Korinter: rosiner av vindrue

Kramsøm og pundtsøm: småspiker

Kreppflor: svært tynn og fin silkekrepp

Mønje: rødt stoff som brukes som pigment i maling

Nettelduk: et fint og kostbart tekstil vevet av fibrene fra nestleplanten

Pomerans: En bitter sitrusfrukt. Skallet brukes som krydder

Pund: 0,4984 kg, Lispund. 7,97 kg (16 pund), Skippund: 159,488 kg (20 lispund)

Riksdaler/ skilling: Myntenhet i Norge frem til 1816. 1 riksdaler = 96 skilling

Ris: 500 ark

Sinober: Rødt mineral som bestør av svovel og kvikksølv

Sølverglød: gulaktid blyoksyd, brukes til fremstilling av farger

Trelastlester: omtrent 2/3 av en kommerselest

Tvebak: kavring

Publisert 2. aug. 2018 12:01 - Sist endret 12. mars 2020 19:02