Christian Vs norske lov – om majestetsfornærmelse

Kildeintroduksjon

Lovverket innholdt strenge straffer for den som motsatte seg autoriteter.

Christian den femtes Norske Lov, vanligvis omtalt som Norske Lov, er en lovsamling som Christian V, konge av Danmark og Norge, utstette for Norge i 1687. Norske Lov var et fullstendig lovverk som omfatter alle rettsområder.

Deler av Norske Lov ble avløst av Grunnloven i 1814, mens straffelovene gjaldt helt til den nye kriminalloven av 1842. Noen få av bestemmelsene fra Norske Lov gjelder fortsatt, blant annet plikten til å holde avtaler.

I kildeutdraget under kan du om hvilke straffer loven ga for å fornærme majesteten og sine foreldre.

Christian V. Konge i Danmark-Norge fra 1670-1699

Kilden

Tittel: Christian Vs Norske Lov, bok 6, kap 4, art. 1 (om majestetsfornærmelse) og kap. 5, art. 1-5 (fornærmelse av foreldre)
Datering: 1687
Opphav: Christian V, konge av Norge og Danmark
Hentet fra: Kong Christian Den Femtis Norske Lov. Kiøbenhavn, 1687, s. 906-916
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert.]

4. kap. Om forgripelse mot Kongens høyhet, eller Crimine majestatis.

1.

Den som laster Kongen, eller Dronningen, til beskjemmelse, eller deres og deres barns Liv ettertrakter, har forbrutt ære, liv og gods, den høyre hånd av han levende avhugges. Kroppen parteres og legges på steile og hjul, og hodet med hånden settes på en stake. Unnslipper den skyldige, og ikke kan lide på kroppen, da bør straffen skje på hans bilde og etterlignelse. Er den skyldige av adel, eller høyere stand, da skal hans våpen av bøddelen ødelegges, og alle hans livsarvinger miste deres stand og stamme.

 

5. Kap. Om barns forselse mot foreldre, og husbonder og hustruer

1.

Finnes noen å være sine foreldre ulydig, og forakte deres kristelige formaninger til Guds frykt, ærlighet, edruhet, fredsomlighet, flittighet, sparsomlighet og lignende, og det skjelig bevisis, mistes arv etter dem.

2.

Bander noen sine foreldre, eller dem ublulig tiltaler, eller påtaler på ære og lempe, mistes arv, og straffes med jern og arbeid paa Bremmerholm, om det er manns-person, eller i Spinnehuset, om det er kvinnfolk, deres livstid.

3.

Slår noen sine foreldre, da er det halsløs gjerning.

4.

Slår hustru sin husbond, og gjør ham skade, da er det like som hun det mot en fremmed giort hadde.

5.

Husbond må refse sine barn og tjenere med kjepp, eller vond, og ei med våpen; men gjør han dem sår, med knivsodd, eller knivsegg, eller slår dem lemmer sønder, eller skader dem på deris helbred, da straffes han så som han en fremmet hadde gjort skade.

Les original kildetekst

Les hele Christian V norske lov

Publisert 11. apr. 2018 13:02 - Sist endret 12. mars 2020 09:39