Med båter, ski og kjelke

Båten er en av menneskehetens største oppfinnelser. De eldste sporene etter båtliv finnes i Norge. Det er vårt unike bidrag til verdenshistorien.

De første menneskene som kom til Norge, må ha hatt båter. Det er den ytterste kysten med øyer og skjær som først tas i bruk.

Vegen mot nord

Vegen mot nord er den vanligste oversettelsen av navnet på landet vårt, Norge. I den langstrakte skjærgården fra Lindesnes til Nordkapp ligger norskekysten som en veg vekk fra kontinentet – mot mytene og eventyret. For å se vegen må man imidlertid ikke bruke føttene. Det er som led for båttrafikk at Norge er vegen mot nord.

Norge er et av de få stedene i verden hvor kystlinjer helt tilbake til istiden er bevart på tørt land. I resten av verden ligger dette landskapet under mer enn 100 meter med vann!

Hvorfor båt?

Hvorfor er det så viktig at vi sluttet å gå for i stedet å bruke båter? Fordi båten gir mennesket helt nye muligheter og langt større handlekraft.

Med båt kan mennesket ta med seg enormt mye mer bagasje enn det som kan bæres på ryggen. En hel familie kan faktisk reise ved hjelp av bare ett menneskes padlekraft.

Områder som ikke kan nås til fots, er plutselig innen rekkevidde. Man kommer raskt fram, fordi man slipper å bakse med urskog, ur og bratte fjell.

Sist, men ikke minst tar båten mennesket til jordens største spiskammers – havet. Båten gir mat.

helleristning, person i båt med spyd i positur
Helleristning fra Hjemmeluft i Alta. Ristningen viser en jaktsituasjon hvor et menneske i båt er i ferd med å harpunere en sel. Foto: Knut Helskog/Tromsø Museum – Universitetsmuseet/CC-BY-NC-ND-3.0

Kort sagt, båten skapte trygghet og stabilitet i norgeshistorien. Den har vært viktigere enn noen annen oppfinnelse – og oppfinnelsen ble gjort i eldre steinalder.

Steinalderens båter

Ingen båter er bevart fra norsk steinalder. Det er boplassene i skjærgården som viser at de hadde slike farkoster. Boplassene ligger på øyer og nes, langt ut i havgapet. Enkelte helleristninger viser også steinalderens farkoster.

Båtene finnes bevart i de andre nordiske landene. De viser hvordan de norske båtene kan ha sett ut. Alle kjente båter er laget av uthulte tre­stam­mer. De kalles stokkebåter.

Fotografi av to personer i stokkebåt, steinalderkostymer
En stokkebåt i bruk i opplevelsespark i Danmark. Foto: Sagnlandet Lejre

De eldste båtene eller annet båtutstyr er fra ca. 8000 f.Kr. Det er god grunn til å tro at de eldste båtene i Norge er enda eldre enn de eldste som til nå er funnet i andre nordiske land. De må ha vært en del av utstyret til de første menneskene som kom, omtrent 9300 f.Kr.

Snøggfart

Utstyr for raske reiser finnes også fra steinalderen. Fra omtrent samme tid som de eldste båtene har vi ski og sleder. Der elver og vann frøs til om vin­ter­en, ble vannveiene forvandlet til autostradaer for ski- og sledekjørere.

 

 

Selv om hunden var temmet og en del av husstanden, ble den ikke brukt som trekkraft. Det var menneskene selv som sto for framdriften. De eldste fun­n­ene av trekkhundutstyr stam­mer fra Thule-kulturen i Alaska og dateres til 1200-tallet etter Kristus.

Selv uten trekkhjelp fra hundene kunne man ferdes langt og fort på ski og med slede. En sledemeie fra Finland er for eksempel laget av tre som vokste øst for Uralfjellene. Uralfjellene ligger mer enn 150 mil øst for Finland. Det sier litt om rekkevidden til transportutstyret.

Det var med steinalderutstyr, ski og sleder trukket av menn, at Fridtjof Nansen i sin tid satte Norge på verdenskartet som oppdager- og sports­nasjon. Steinalderens reiseutstyr har skapt den moderne norske kulturen og er fremdeles viktige deler av den norske selvforståelsen. Hva hadde vi vært uten ski og båter?

Emneord: Kommunikasjon og kunnskap Av Håkon Glørstad
Publisert 25. nov. 2015 12:00 - Sist endret 21. okt. 2020 16:34