9500–4000 f.Kr.: eldre steinalder

Eldre steinalder regnes fra da en av våre fjerne forfedre for millioner av år siden fant det for godt å lage det første redskapet, og helt fram til da menneskene begynte å tem­me spiselige dyr og så korn. På jorden er eldre stein­alder en epoke på over to millioner år.

Introduksjon til perioden

I Norge regner vi eldre steinalder fra istidens slutt og fram til da tamfe og korn ble introdusert på menyen. I tid strekker perioden seg fra 9500 til 3900 f.Kr., hele 5600 år. Nesten alle spor av eldre steinalders menneskeliv er borte for oss. I hovedsak er kun gjenstander av stein bevart.

Flint fra Risøy i Hordaland. Foto: Universitetsmuseet i Bergen.

Steinalderen ka­rak­ter­i­ser­es ved at skjærende og skarpe gjenstander er av stein. Men­nes­k­ene omga seg imidlertid med mange andre ting laget av andre ma­te­ria­ler enn stein. De hadde også et rikt tanke- og følelsesliv, akkurat som vi.

Steinalderforskningens store utfordring er dermed å forstå periodens sam­funns­liv som en helere virkelighet enn de fragmentene som er bevart. Det kan fortone seg som en umulig oppgave, men det er akkurat denne am­bi­sjonen som arkeologien har.


 

 • De første menneskene i Norge

  Hvor kom de første menneskene i Norge fra? Skjeletter og stein kan gi noen svar.

 • De første som kom

  Er eldre steinalders nordmenn våre forfedre? Tja, er nok svaret på det, både kulturelt og genetisk betraktet.

 • Et klasseløst steinaldersamfunn

  Gravene fra eldre steinalder viser at det var liten forskjell på folk – i hvert fall i døden.

 • Livet på boplassene

  Den enkleste måten å finne veien hjem på i steinalderen var å gå etter lukten. Vel fremme ville man finne gode og velbygde hytter som kunne huse folk i generasjoner.

 • Hjemstavn

  I steinalderen var det å bli begravd i søppelhaugen på boplassen kanskje den beste utgangen på jordelivet. Da hvilte man blant sine egne.

 • Fisk i magen, elg på hjernen

  Eldre steinalders økonomi kan oppsummeres som fisk i magen, elg på hjernen. Den tids hushold viser oss men­nes­kets forbløffende evne til å overleve dramatiske endringer.

 • Håndverk og teknologi

  Eldre steinalders teknologi brukes som bilde på primitive verktøy. Sannheten er at få av dagens mennesker vil vært i stand til å lage de samme redskapene som Homo erec­tus lagde for 1,2 millioner år siden.

 • Med båter, ski og kjelke

  Båten er en av menneskehetens største oppfinnelser. De eldste sporene etter båtliv finnes i Norge. Det er vårt unike bidrag til verdenshistorien.

 • I smult farvann

  Det er et stort mentalt sprang å seile uten landkjenning – et sprang menneskene i eldre steinalder ikke våget eller ønsket. Det fikk store konsekvenser for historien.

 • Jakt og makt

  I steinalderen avgjorde jaktlykke, tradisjoner og per­son­lige egenskaper hvem som fikk og hvem som mistet makt.

 • Steinalderpolitikk

  Et moderne demokrati er kjennetegnet av at sam­funns­livets ulike domener er nøye atskilt gjennom lov og rett. Steinalderens politiske liv var del av en kos­mo­logi der alt var politikk, religion, erverv og familieliv på én og samme gang.

 • Den livgivende elgen

  I eldre steinalder var hjortedyret mat, klær, våpen, status­sym­bol, maktkilde og filosofi. Hjortedyret var også religion og kos­mo­logi. Det var essensen av samfunnet og mennesket.

 • Eldre steinalders verdensbilde

  Akkurat som blant urbane barn i dagens Norge fantes det i eldre steinalder noen som hadde hørt at det skulle finnes såkalte bønder. Skremmende og rare og heldigvis langt unna.

 • Norge, veien mot nord

  Norges kyst er mer enn 2000 kilometer lang. Her har det reist mennesker i over 12 000 år.

 • En huleboergutt og hans samtidige

  «Viste-gutten» er det best bevarte steinalderskjelettet i Norge. Det forteller om hvordan menneskene levde for over 8000 år siden, og hvordan de så ut.

 • Bruken av stein i steinalderen

  I steinalderen tok en ikke i bruk hvilken som helst stein til redskaper. Steinaldermenneskene kjente godt til ulike steiners varierende kvaliteter og egenskaper, og av og til dro de langt for å få tak i riktig type.

Forfattere i denne perioden