9500–4000 f.Kr.: eldre steinalder

Eldre steinalder regnes fra da en av våre fjerne forfedre for millioner av år siden fant det for godt å lage det første redskapet, og helt fram til da menneskene begynte å tem­me spiselige dyr og så korn. 

Introduksjon til perioden ->

9500–4000 f.Kr.: eldre steinalder

Forfattere i denne perioden