Norgeshistorie sesong 1: Klima og Miljøhistorie

Publisert
10. feb. 2020

Dagens unge er ikke de første som går i tog for miljøsaken. Hva kan de lære av sine aktivistforgjengere og tidligere bølger av engasjement? Gjester: Førsteamanuensis i historie Sunniva Engh og professor emeritus Jørgen Randers.

Publisert
21. jan. 2020

536 markerte starten på et tiår med kalde somre og dårlige avlinger. Omkring 1770 gikk man inn i "den lille istiden" sitt verste kriseår. Hva skjedde? Og hvordan har folk i fortida forholdt seg til skifter i vær og klima? Gjester: Professor i arkeologi Per Ditlef Fredriksen og professor i klima- og miljøhistorie Dominik Collet.

Publisert
27. jan. 2020

Forbruket har økt i takt med miljøproblemene. Vi lurer på om veksten kan snus? Og vi spør når og hvordan masseforbruket kom til Norge? Gjester: Professorer i økonomisk historie Einar Lie og Christine Myrvang.

Publisert
11. feb. 2020

Havet er den nye oljen, men ikke en ny ressurs for Norge. Hvilke lærdommer kan vi trekke av fortidens bruk av havet? Gjester: Professor i historie Finn Erhard Johannessen, professor i historie Kristin Asdal og postdoktor i historie Hilde Reinertsen.

Publisert
18. feb. 2020

Globalt sett har produktivitetsveksten i landbruket skapt miljø- og klimaproblemer. På hvilken måte skiller lille Norge seg ut fra resten av verden? Gjester: Professor emeritus og seniorforsker i Ruralis Reidar Almås og Per Fredrik Pharo, leder for statens klima- og skoginitiativ.

Publisert
18. feb. 2020

Hva spiste folk i middelalderen og på 1700-tallet? Historien viser at våre matvaner ikke er de eneste mulige. Gjester: Professor i arkeologi Marianne Vedeler, professor i historie Hilde Sandvik og førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø Karen Victoria Lykke Syse.

Publisert
5. mars 2020

Hadde folk på 1500-tallet et annerledes natursyn enn vårt? Er det behov for et nytt natursyn for å løse dagens klima- og miljøutfordringer? Gjester: Professor i historie Erling Sandmo og professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen.