Gammelnorsk homiliebok

Kildeintroduksjon

Norges eldste bevarte bok forteller om hva som var rett og galt.

Gammelnorsk homiliebok er en samling prekener og fortellinger skrevet på norrønt. Homilie betyr samtale og brukes som betegnelse på kristne prekener i middelalderen. Den kristne læren kunne komme med harde formaninger til de syndefulle, men også med håp og gode muligheter for dem som underkastet seg religionens påbud.

Vi vet ikke hvem forfatteren av boka er. Prekenene er stort sett oversatte fra latin, men det finnes også originale norrøne tekster. Mange er laget for de ulike høytidene, som jul og påske. Andre igjen er basert på fortellinger fra Bibelen, eller rene moralprekener.

Les kildeutdraget under for å finne ut hvordan middelalderens mennesker skulle være lydige mot gud. 

Originalmanuskriptet ligger i dag i Den Arnamagnæanske Samling ved Københavns Universitet.

Kilden

Tittel: Gammelnorsk homiliebok
Datering: ca. 1200
Opphav: Ukjent.
Hentet fra:

Astrid Salvesen: Gammelnorsk homiliebok. Universitetsforlaget. 1971, s 93-95

Rettigheter: Underlagt opphavsrett. Publisert med tillatelse fra Universitetsforlaget.

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdragene er moderniserte.]

Moralpreken IV

Mennesket skal elske Gud fremfor alt av hele sitt hjerte og av hele sitt sinn og av all sin makt, for Gud elsker oss inderlig og har innbudt oss til himmelrike, og dit vil vi komme, dersom vi selv er villige til å gjøre hva vi kan. Dernest skal hver av oss elske den andre som seg selv og by hvert menneske slikt både i ord og gjerning som han ønsker å ta imot av andre. Videre skal han helligholde høytidene oppmerksomt og nøye, ofte søke til kirken for å høre Guds ord og følge prestens gudstjeneste med ettertanke, ha kors i huset sitt og stå tidlig opp og falle på kne og be for seg og for alt kristenfolket, som han ville gjøre det hvis han kom til kirken, – for hvis du ber for dem, vil de også alle be for deg. Han skal vokte seg for manndrap, ekteskapsbrudd, tyveri, falsk vitnemål, mened, ran, urettferdige dommer, svik, hovmod, drukkenskap, forfengelighet, smålighet, begjær etter gods, bestikkelser, leie av gull eller sølv, begjær etter kvinner, røveri, misunnelse, hat, løgn, lettsindighet, baktalelse, hånsord, vanærende tale, mord, ugjerninger, urettferdighet, trolldom, galder, svartekunster, storaktighet, lyst til å ødelegge andres rykte, forbannelser, skjellsord, selvbevissthet, fiendskap, dårlig vilje til å akte seg for synd, kritikksyke, mistenksomhet, ødselhet, stridigheter, overmot, overdrevent begjær, ondsinnet tale, heftighet, uforsonlighet, makelighet, kåthet, tøylesløshet, bråkende munterhet, lyst til å anklage andre, ulydighet og all slags svik. [...]

Siden vi skal være her i verden bare en kort stund, gode brødre, så la oss tenke på vårt tarv og gi akt på Guds bud, følge hans lover og ta vare på vår kristne tro og lære. Da vil vi oppnå Guds miskunn i denne verden, og himmelrike når vi drar herfra. Og himmelrike er så godt at ikke noe menneske kan tenke seg det eller skildre det for noen annen; der er evig liv og uutskillelig lys, der er munterhet og glede og allslags pryd, prakt og uendelig herlighet uten ende, der blir en hverken syk eller gammel, der er hverken sult eller tørst, sut eller sorg, der elsker enhver sin neste som seg selv. Der skal alle de gode i all evighet se Gud, og for alltid leve med ham og hans engler. Salige er de menn som får del i dette, men ulykkelige er de som er dømt til å styrte i helvete. Der skal de være hos djevlene, hvor det er evig mørke og uhygge og sut og sorg, sult og tørst, isnende kulde og brennende varme og de verste pinsler, som alle varer i evighet. De mennesker som kommer til dette forferdelige sted, har aldri noe håp om nåde. Derfor, gode brødre, trenger vi til ofte å vende oss til Gud med rett sinn og tro og gode gjerninger for at han kan hjelpe oss i alle de vansker som møter oss, og det bedre enn vi selv kan be om det eller vi er verdige til å bli hjulpet, for vi synder stadig. Derfor trenger vi ofte å nyte av Guds miskunn, for likesom legemet trenger til mat og drikke og klær for å leve, slik skal menneskesjelen leve av Guds ord og gode bønner.

Publisert 11. jan. 2019 15:23 - Sist endret 12. mars 2020 19:02