Gulatingsloven - om ølbrygging

Kildeintroduksjon

Hva skjedde dersom du ikke brygget øl til jul i middelalderen?

Det var klare regler for hvordan ølbryggingen skulle foregå, slik utdraget fra Gulatingsloven viser.

Gulatingsloven gjaldt for fylkene på Vestlandet i vikingtid og tidlig middelalder. Loven har navn etter Gulen like sør for Sognefjorden, det opprinnelige setet for Gulatinget. De eldste delene av loven stammer antakelig fra 900-tallet. Ifølge kongesagaene var det kong Håkon den gode (konge ca. 933-961) som «satte» Gulatinget.

På 1100-tallet omfattet Gulatingsloven alt fra Agder til Sunnmøre i tillegg til Valdres og Hallingdal.

Gulatingsloven bestod opprinnelig av lover som ikke var skrevet ned, men basert på muntlig kommunikasjon. Lagmennene hadde ansvaret for å huske lovene utenat og si dem frem på tinget. På 1000-tallet begynte man å skrive ned lovene og de eldste bevarte håndskriftene av Gulatingsloven er fra 1100-tallet.

Gulatingsloven, slik vi kjenner den i dag, består av følgende bolker:

 • Kristendomsbolk – om kristne påbud og forbud
 • Kaupebolk – kjøpsloven
 • Kvende-burtgifting – om giftermål
 • Løysingslov – om treller og frisetting av treller (løysinger)
 • Landsleigebolk – om jordleie, naboforhold, seter, jakt
 • Arvebolk – om arv
 • Tingbod – om innkalling til ting, edsavleggelse
 • Rettarbøter – om bøteleggelse etter lovovertredelser
 • Kvalrett – om strandet hval og hvalfangst
 • Mannhelgebolk – om mord og drap, vold, slagsmål, ærekrenkelser
 • Tjuvebolk – om tyveri
 • Odelsøysing – om odelsgårder
 • Utgjerdsbolk – om leidang (krigerfølge)
En side i Gulatingsloven
Codex Rantzovianus er et lovhåndskrift skrevet mellom 1250 og 1300. Det er det eneste fullstendige pergamenthåndskrift av den eldre Gulatingslova og finnes i håndskriftsamlingen i Det kongelige bibliotek i København.

Kilden

Tittel: Gulatingsloven, Kristendomsbolken, kap. 6-7, ss. 22-23
Datering: ca. 1100
Opphav:

Ukjent opphav

Hentet fra: Norges gamle love. Utgitt av R. Keyser og P.A. Munch i 1846.
Rettigheter: CC BY-NC

Mer informasjon om kilden

[Kildeutdraget er modernisert og forkortet.]

Både Olav og Magnus:

6. Det neste er at vi har lovet ølbrygging. Det kaller folk samberingsøl. En mæle [16,2 liter] malt til øl fra bonden og en annen fra husfrua. Minst tre bønder skal lage det sammen, utenom slike karer som bor så langt ute i øyene eller i fjellet at han ikke kan føre ølbrygget sitt til andre menn. Da skal han alene brygge like mye øl som hver av de andre. Den som eier en gård med færre enn seks kuer eller seks såld sådd [i underkant av 600 liter korn], da skal han bare brygge øl hvis han vil. Ølet skal være brygget før allehelgensmesse på det seneste. Og ølet skal signes som takk til Kristus og hellige Marias for år og fred. Hvis ikke det blir gjort innen fristen, skal de bøte 3 øre til biskopen og brygge øl, selv om det blir senere. Hvis noen ikke gjør det, og blir funnet skyldig i å sitte i 12 måneder og ikke brygge samberingsøl, skal han bøte tre merker for det til biskopen.

7. Enda en ølbrygging har vi lovet å gjøre, bonde og husfrue like mye hver, og signe ølet den hellige natt [julenatt] til Kristus og hellige Maria som takk for år og fred. Hvis det ikke er slik gjort, skal det bøtes tre merker for det til biskopen. Hvis noen sitter slik 3 vintre og ikke holder ølbrygging, og han blir funnet skyldig i det, og ikke betaler de bøter som vi har pålagt for kristendommen vår, da har han forbrutt hver penning av eiendommen sin. Da eier kongen halvparten, og biskopen halvparten. Han har mulighet til å gå til skrifte og bøte for Kristus og slik få bli i Norge. Men hvis han ikke vil det, da skal han fare fra vår konges land.

Les original kildetekst

Baðer Olafr oc Magnus.

6. Þat er nu þvi nest at ver hafum olgerð heitit. þat kalla menn samburðar ol. mæles ol boande. en annat huspreya. gera böndr .iii. saman hit fæsta. nema sva utarla bui i eyiu. æða sva ofarla a fialle at eigi megi olgerð sina föra til annarra manna. þa scal hann iammikit ol gera einnsamann sem Magnus. þeirra einshverr. (O. þeir þriʀ). En sa er minna a en sef kua bu. æða sef sallda sað. þa scal hann þvi at eins ol gera. ef hann vill. Baðer. þat ol skal gort væra firi allra heilagra messu hit seinsta. En þat ol scal signa til krist þacca. oc sancta Mariu. til árs. oc til friðar. En ef eigi gerir at þeirri stefnu. þa scal giallda aura .iii. biscope. oc gera ol þo at siðarr se. En ef eigi gerir oc verðr hann at þvi kunnr oc sannr. at hann sitr sva .xii. manaðe at hann gerir eigi samburðar ol. þa scal hann böta firi þat morcom þrimr biscope.

Baðer Olafr oc Magnus.

7. Olgerð hafum ver enn heitit at gera boande oc huspreyia iamvæge sitt. oc signa þat nott hina helgu til krist þacca. oc sancta Mariu. til árs. oc til friðar. En ef eigi er sva gort. þa scal böða firi þat. morcom .iij. biscope. En ef hann sitr sva vetr .iij. at hann helldr eigi olgerðum upp. oc verðr hann at þvi kunnr oc sannr, æða þeim viðrlogum er vér hofum logð til kristinsdoms vars. þa hever hann firi gort hverium penningi fear sins. þat a halft konongr várr. en halft biscop. En han a kost at ganga til skrifta oc böta við Krist. oc væra i Norege. En ef hann vill þat eigi þa scal hann fara or landeign konongs várs.

Publisert 13. mars 2018 09:53 - Sist endret 12. mars 2020 23:04