Temasaker og nye artikler

Temasaker

 • 1520_b_4_barnetog_slottet_1906 17. mai – feiring av grunn­lov, fred og frihet

  17. mai: grunnlovsdagen og nasjonaldagen med fokus på tog av barn og ikke våpen, feires for sitt folkestyre, frihet og fred. Kan nordmenn ta æren for å ha vært et frihets­ønskende folk - eller var friheten et resultat av politisk maktspill?

 • 1934_b_1 Artikler om samisk historie

  For hundre år siden startet samene å organisere seg politisk for alvor. De kjempet mot en fornorskingspolitikk som truet samisk språk, kultur og samfunnsliv.

 • 1.mai_oslo Likestilling, kjønn og rammene rundt livet

  8. mars-parolane rettar år etter år kritiske spørsmål til førestillinga om det likestilte Noreg. Mange hevdar at kjønnet du vert fødd med framleis set grenser for kva du kan gjere, kva du kan bli og kven du kan vere.

 • jordbruksrevolusjon_helleristning_bohuslan Jordbruksrevolusjon og sivilisasjoner

  Hvorfor ble Norge et jordbrukssamfunn i steinalderen? På grunn av matmangel? Fordi eliten vant støtte hos folk gjennom å gi kjøtt og alkohol? Flere teorier er lansert av arkeologer. Det vi vet er at de første bøndene i Norge var innvandrere. Og at jordbruket møtte motstand av fangstfolk.

 • 1413_b_1 Det norske samfunnet rundt 1814

  I Norge ble 1800-tallet potetens århundre like mye som frihetens og folkestyrets. 1814 er et viktig merkeår, og 17. mai en viktig symboldato. Men i dagliglivet og for folk flest kan vi likevel si poteten førte til større endringer enn Grunnloven.

Se flere temasaker

Nye artikler

 • Kunnskapstørst og svartekunst 4. apr. 2019 13:27

  Trykkekunsten og trykte bøker kom til Europa på 1400-tallet, men fortsatt ble bøker av mange slag skrevet for hånd. I det vi kaller «kunnskapsbøker» ser vi at folk har samlet gode råd og skrevet dem ned. Noen av disse bøkene var svartebøker med magiske formularer.

 • De første menneskene i Norge 3. apr. 2019 15:39

  Hvor kom de første menneskene i Norge fra? Skjeletter og stein kan gi noen svar.

 • Fiskerbonden og eksportfiskeria på 1800-tallet 28. mars 2019 14:59

  Årene fra Napoleonskrigene og frem til 1870-tallet var stort sett gode år for norske fiskere. Aldri tidligere hadde så mange mennesker vært sysselsatte med fiskeri- og fisketilvirking i Norge. De fleste drev fiske kombinert med jordbruk.

 • Den lunefulle silda – sildefisket på 1800-tallet 28. mars 2019 13:04

  Silda har hatt en helt spesiell posisjon innenfor fiskerinæringa, noe som benevnelsen «sild og fisk» vitner om. Svingningene har vært store, og bølgedalene i anna fiske har vært små sammenligna med svingningene i sildefiskeria.

 • Den pålitelige torsken – torskefisket på 1800-tallet 28. mars 2019 11:04

  Hvert år har den norsk-arktiske torsken – skreien– kommet til norskekysten for å gyte. Eksporten av torsk til det europeiske kontinentet går mange hundre år tilbake i norsk historie.

Se flere tidligere publiserte artikler

Temaer for muntlig eksamen