Temasaker og nye artikler

Temasaker

 • 1520_b_4_barnetog_slottet_1906 17. mai – feiring av grunn­lov, fred og frihet

  17. mai: grunnlovsdagen og nasjonaldagen med fokus på tog av barn og ikke våpen, feires for sitt folkestyre, frihet og fred. Kan nordmenn ta æren for å ha vært et frihets­ønskende folk - eller var friheten et resultat av politisk maktspill?

 • 1934_b_1 Artikler om samisk historie

  For hundre år siden startet samene å organisere seg politisk for alvor. De kjempet mot en fornorskingspolitikk som truet samisk språk, kultur og samfunnsliv.

 • 1.mai_oslo Likestilling, kjønn og rammene rundt livet

  8. mars-parolane rettar år etter år kritiske spørsmål til førestillinga om det likestilte Noreg. Mange hevdar at kjønnet du vert fødd med framleis set grenser for kva du kan gjere, kva du kan bli og kven du kan vere.

 • jordbruksrevolusjon_helleristning_bohuslan Jordbruksrevolusjon og sivilisasjoner

  Hvorfor ble Norge et jordbrukssamfunn i steinalderen? På grunn av matmangel? Fordi eliten vant støtte hos folk gjennom å gi kjøtt og alkohol? Flere teorier er lansert av arkeologer. Det vi vet er at de første bøndene i Norge var innvandrere. Og at jordbruket møtte motstand av fangstfolk.

 • 1413_b_1 Det norske samfunnet rundt 1814

  I Norge ble 1800-tallet potetens århundre like mye som frihetens og folkestyrets. 1814 er et viktig merkeår, og 17. mai en viktig symboldato. Men i dagliglivet og for folk flest kan vi likevel si poteten førte til større endringer enn Grunnloven.

Se flere temasaker

Nye artikler

 • Ulike tolkning av Håkon Håkonsson 24. jan. 2019 16:06

  Få konflikter har opptatt norske historikere mer enn maktkampen mellom kong Håkon Håkonsson og hans jarl, og senere hertug, Skule Bårdsson.

 • Spanskesyken, en familiehistorie 13. des. 2018 22:03

  Hvordan rammet spanskesyken en familie i Norge?

 • Spanskesykens ofre 13. des. 2018 21:53

  Influensapandemien tok om lag 15 000 liv i Norge. Den rammet særlig unge voksne, fattige, de som var syke fra før, gravide kvinner, isolerte urbefolkningsgrupper og soldater.

 • Kristian Lofthus og Lofthusoppreisten 12. nov. 2018 13:00

  Lofthusoppreisten på Agder og i Telemark 1786–1787 var ei massemønstring mot vanskelege levekår. Den eineveldige statsmakta frykta innbyggjarane sine protestaksjonar og sette i verk sterke mottiltak.

 • Albertine og hennes medsøstre 19. okt. 2018 15:47

  Prostitusjon var legalisert i Kristiania fra 1840-årene til 1888.

Se flere tidligere publiserte artikler

Temaer for muntlig eksamen

 • Muntlig eksamen historie: revolusjoner

  Revolusjoner er et klassisk tema for muntlig eksamen i historie. Bruk våre gode artikler skrevet av fagfolk til å eksemplifisere, nyansere, presentere og diskutere revolusjoner i historien.

 • Muntlig eksamen historie: demokrati

  Demokrati er både en styringsform og en ideologi.

  Med våre korte artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene. Du kan hente bilder fra artiklene.

  Du kan legge vekt på norsk historie i presentasjonen din eller kombinere norsk og internasjonal historie.

 • Muntlig eksamen historie: nasjonalisme og nasjonsbygging på 1800-tallet

  Med våre korte, troverdige artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene.

  Du kan velge å legge vekt på norsk historie eller kombinere norsk og internasjonal historie.

 • Muntlig eksamen historie: verdenskrigene

  Læreplanmålet sier at du skal kunne redegjøre for årsaker til første og andre verdenskrig, og drøfte virkningene av begge krigene.

  Her er det viktig å avgrense og velge én problemstilling. Om du ikke velger en norsk vinkling i problemstillingen, får du helt sikkert spørsmål om Norge.

  Skaff deg oversikt over Norge og verdenskrigene ved å lese våre troverdige artikler.