Temasaker og nye artikler

Temasaker

 • 1520_b_4_barnetog_slottet_1906 17. mai – feiring av grunn­lov, fred og frihet

  17. mai: grunnlovsdagen og nasjonaldagen med fokus på tog av barn og ikke våpen, feires for sitt folkestyre, frihet og fred. Kan nordmenn ta æren for å ha vært et frihets­ønskende folk - eller var friheten et resultat av politisk maktspill?

 • 1934_b_1 Artikler om samisk historie

  For hundre år siden startet samene å organisere seg politisk for alvor. De kjempet mot en fornorskingspolitikk som truet samisk språk, kultur og samfunnsliv.

 • 1.mai_oslo Likestilling, kjønn og rammene rundt livet

  8. mars-parolane rettar år etter år kritiske spørsmål til førestillinga om det likestilte Noreg. Mange hevdar at kjønnet du vert fødd med framleis set grenser for kva du kan gjere, kva du kan bli og kven du kan vere.

 • jordbruksrevolusjon_helleristning_bohuslan Jordbruksrevolusjon og sivilisasjoner

  Hvorfor ble Norge et jordbrukssamfunn i steinalderen? På grunn av matmangel? Fordi eliten vant støtte hos folk gjennom å gi kjøtt og alkohol? Flere teorier er diskutert av arkeologer. Det vi vet er at de første bøndene i Norge var innvandrere. Og at jordbruket møtte motstand av fangstfolk.

 • 1413_b_1 Det norske samfunnet rundt 1814

  I Norge ble 1800-tallet potetens århundre like mye som frihetens og folkestyrets. 1814 er et viktig merkeår, og 17. mai en viktig symboldato. Men i dagliglivet og for folk flest kan vi likevel si poteten førte til større endringer enn Grunnloven.

Se flere temasaker

Nye artikler

 • Kong Sverre og gråtende krigere 17. aug. 2018 12:38

  Menn som gråt var uhørt i norrøn tid, men utover i høymiddelalderen hører man om flere gråtende menn i litteraturen. Hvorfor det?

 • Da Norge var Europas største rike 16. aug. 2018 11:32

  På 1200-tallet var Norge Europas største rike målt i flateinnhold. Dette var også den norske storhetstiden.

 • Medierådgivere i norske politiske partier 3. aug. 2018 14:59

  Vi er blitt vant til at de politiske partiene ber om hjelp fra eksperter på medier og meningsmålinger. Men partiene selv har invitert dem inn og strittet i mot på samme tid.

 • Kråkerøytalen 9. apr. 2018 09:50

  Talen til Gerhardsen på Kråkerøya i 1948 ble et vendepunkt i norsk utenrikspolitisk historie. Etter denne oppga politisk ledelse brobyggingen mellom øst og vest, og valgte side.

 • Viken 16. mars 2018 13:41

  Sommeren 2017 vedtok Stortinget å slå sammen de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold til en ny region som skal hete Viken. Navnet er valgt fordi det er et gammelt landskapsnavn med historiske røtter fra vikingtid og middelalder. Hva har fremtidens Viken-region til felles med fortidens Viken?

Se flere tidligere publiserte artikler

Temaer for muntlig eksamen

 • Muntlig eksamen historie: revolusjoner

  Revolusjoner er et klassisk tema for muntlig eksamen i historie. Bruk våre gode artikler skrevet av fagfolk til å eksemplifisere, nyansere, presentere og diskutere revolusjoner i historien.

 • Muntlig eksamen historie: demokrati

  Demokrati er både en styringsform og en ideologi.

  Med våre korte artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene. Du kan hente bilder fra artiklene.

  Du kan legge vekt på norsk historie i presentasjonen din eller kombinere norsk og internasjonal historie.

 • Muntlig eksamen historie: nasjonalisme og nasjonsbygging på 1800-tallet

  Med våre korte, troverdige artikler som kilder kan du overraske sensor med kunnskap som ikke står i lærebøkene.

  Du kan velge å legge vekt på norsk historie eller kombinere norsk og internasjonal historie.

 • Muntlig eksamen historie: verdenskrigene

  Læreplanmålet sier at du skal kunne redegjøre for årsaker til første og andre verdenskrig, og drøfte virkningene av begge krigene.

  Her er det viktig å avgrense og velge én problemstilling. Om du ikke velger en norsk vinkling i problemstillingen, får du helt sikkert spørsmål om Norge.

  Skaff deg oversikt over Norge og verdenskrigene ved å lese våre troverdige artikler.